Invent  Invent

Појмовник


Нестанак електричне енергије


Нестанак електричне енергије може бити последица:
- предвиђених радова на мрежи (више информација можете добити на почетној страници у делу Сервисне информације)
- квара на мрежи
- несташице електричне енергије

У случају нестанка електричне енергије препоручујемо да искључите све потрошаче. Када се стање стабилизује и поново добијете електричну енергију, постепено укључујте један по један апарат.

Уколико напуштате стан пре поновног напајања електричном енергијом, обавезно искључите све потрошаче, поготово оне које би након успостављања напајања могли изазвати пожар.


Неовлашћено коришћење електричне енергије


Под неовлашћеним коришћењем електричне енергије, сагласно законским прописима, сматра се:

- прикључивање објеката на дистрибутивни систем без одобрења за прикључење
- самовласно прикључење објеката, уређаја или инсталација на систем
- коришћење електричне енергије мимо мерних уређаја
- коришћење електричне енергије супротно условима из Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС у погледу поузданог и тачног мерења или супротно уговору о продаји ел. енергије у погледу намене потрошње.

Неовлашћено коришћење електричне енергије је:

- опасно - може проузроковати пожар или бити опасно по живот
- противзаконито - самовласно прикључење представља кривично дело

Подсећамо грађане да се неовлашћено утрошена ел. енергија не обрачунава као редовна потрошња електричне енергије већ применом чл. 41. и 42. Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

За пријаву неовлашћеног коришћења електричне енергије погледајте овде.

Остале информације о неовлашћеном коришћењу електричне енергије можете пронаћи у Закону о енергетици и Уредби о условима испоруке електричне енергије.


Уговор о продаји електричне енергије


Уговором о продаји електричне енергије дефинисана су права и обавезе купца и продавца електричне енергије на основу Закона о енергетици и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

Уговор о продаји електричне енергије се закључује са снабдевачем електричном енергијом након добијања Решења о одобрењу за прикључење.

Обавеза потписивања уговора прописана је Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке електричне енергије.
Иди на врх