Invent  Invent

Proizvodi i usluge


Agencija za energetiku izdala je ED "Jugoistoku" d.o.o. Niš licence za obavljanje
delatnosti proizvodnje električne energije i distribucije i upravljanja
distributivnim sistemom za električnu energiju.

Registrovane delatnosti obavljaju se kroz aktivnosti sledećih organizacionih
jedinica (ogranaka): ED Elektrotimok, ED Niš, ED Pirot, ED Prokuplje, ED
Leskovac i ED Vranje.

 

Idi na vrh