Uputstvo za korišćenje aplikacije „Uvid u račun“


Koraci u korišćenju aplikacije:

1. Registracija korisnika
2. Logovanje Korisnika
3. Registracija brojila
4. Definisanje parametara za pregled računa
5. Pregled računa

Registracija korisnika (1)

Ako korisnik nije registrovan, neophodno je da se korisnik registruje na sajtu http://www.jugoistok.com/prikazracuna/ I to klikom na tab “Registracija korisnika” ili klikom na link sa tekstom “Ako niste registrovani, molimo Vas da to učinite sada”.
Nakon toga neophodno je da unese sve svoje lične podatke korektno, latiničnim pismom a koristeći slova ćčšđž kako bi njegovi podaci bili što tačniji.
Pravila pri popunjavanju formulara za registraciju su:
• Polje ime može sadržati samo jednu reč i isključivo slova, bez brojeva I ostalih znakovnih karaktera
• Polje prezime može sadržati samo jednu reč i isključivo slova, bez brojeva I ostalih znakovnih karaktera
• Polje broj telefona može sadržati samo brojeve
• Polje email mora sadržati validnu email adresu
• Polje Ponovite šifru mora biti isto kao I polje šifra
• Uslovi korišćenja aplikacije se nalaze na linku “Slažem se sa uslovima korišćenja”
• Neophodno je označiti Checkbox “Slažem se sa uslovima korišćenja”
• Neophodno je uneti kod sa slike i pritom morate voditi računa o velikim I malim slovima
• Klik na dugme “Registrujte se”
Korisnik se na sajtu registruje samo jednom.

Logovanje Korisnika (2)

Korisnik se loguje (prijavljuje) na sajt nakon što je izvršio uspešnu registraciju sa svojim emailom I šifrom koju je uneo pri registraciji I to klikom na link “Ulogujte se” u navigacionom meniju Obratite pažnju na velika I mala slova u polju šifra.

Registracija brojila (3)

Korisnik registruje brojilo klikom na link “Registracija brojila” u navigacionom meniju. Korisnik unosi korektan ED broj u polju “Ed broj” I broj brojila u polju “Broj brojila” koristeći navedene podatke sa svog računa za električnu energiju. Takođe je neophodno da korisnik označi checkbox “Povrđujem da ovo brojilo pripada meni” čime potvđuje vlasništvo nad navedenim uređajem.
Klikom na dugme “Registrujte brojilo” korisnik je registrovao svoje brojilo.
Pravila pri popunjavanju formulara za registraciju brojila su:
• Korisnik mora da unese korektne podatke tj. tačan ED BROJ i BROJ BROJILA koja ukazuju na isti uređaj.
• Korisnik može registrovati više brojila, tj. sva brojila koja poseduje.
• Kada korisnik registruje brojilo, niko više ne može da registruje isto brojilo, što znači da iz jednog domaćinstva samo jedna osoba može imati uvid u račun za to merno mesto, tj. više osoba ali sa jednog, istog naloga.

Pregled računa (4-5)

Korisnik pristupa strani za pregled računa automatski, jer ga softver preusmerava na istu. Alternativni način pristupanja strani za pregled računa je klikom na link “Pregled računa” u navigacionom meniju.
Iz opadajućeg menija korisnik odabira mesec za koji želi da vidi račun a nakon toga će se na ekranu pojaviti link sa nazivom “PRIKAZ RAČUNA”. Klikom na link aplikacija generiše račun u elektronskoj formi - pdf. Račun u elektronskoj formi korisnik može da odštampa ili preuzme I sačuva u svom kompjuteru, tablet uređaju ili mobilnom telefonu.
Ukoliko korisnik poseduje više brojila, postupak je isti, samo je potrebno da kada otvori stranu za pregled računa iz opadajućeg menija odabere brojilo a nakon toga mesec za koje želi da vidi račun.

Napomene:

• Na ekranu se korisniku sve vreme prikazuje njegovo ime I prezime, datum i vreme kada se ulogovao na sajt.
• Vreme koje korisnik u kontinuitetu može da provede na sajtu je 1h. Sesija korišćenja aplikacije ističe za 1h a nakon toga potrebno je da se korisnik ponovo uloguje.
• Korisnik je zaštićen time što nakon registracije samo on može da koristi svoj email za identifikaciju.
• Korisnik je zaštićen time što nakon registracije brojila, brojilo/a koje je registrovao samo on može da vidi.
• Sajt je optimizovan za mobilne i tablet uređaje.