Invent  Invent

Neispravnost računa


Račun za električnu energiju urađen je na osnovu očitanog stanja brojila i važećeg Tarifnog sistema za obračun električne energije za tarifne kupce.

Ukoliko kupac primeti neku nepravilnost na računu za električnu energiju može podneti reklamaciju u roku od osam dana od dana prijema računa.

Reklamacije kupaca na ispravnost računa za električnu energiju podnose se:

- na šalteru elektrodistribucije

- dopisom putem pošte

Potrebno je popuniti 2 obrasca Zahteva za reklamaciju računa i predati na šalter nadležne elektrodistribucije ili poslati poštom na adresu nadležne elektrodistribucije.

Adrese nadležnih elektrodistribucija možete naći ovde.

Idi na vrh