Invent  Invent

Neispravnost mernog uređaja


Neispravnost mernog uređaja

Ukoliko sumnjate u neispravnost mernog uređaja potrebno je da podnesete zahtev za zamenu brojila.

Zahtev se podnosi na šalteru nadležne elektrodistribucije uz naknadu.

Nakon podnošenja zahteva ovlašćena lica elektrodistribucije izlaze na teren i vrše zamenu brojila. Skinuto brojilo se odnosi na proveru ispravnosti u baždarnicu.

Kupac na svoj zahtev dobija potvrdu o ispravnosti/neispravnosti brojila. Nakon toga može podneti zahtev za preračun utrošene el. energije uz prilaganje potvrde o neispravnosti brojila.

Preračun se vrši na osnovu člana 52. Uredbe o uslovima isporuke električne energije.

 

Neispravnost uklopnog sata

Ukoliko sumnjate u neispravnost uklopnog sata (trošite električnu energiju samo po jednoj tarifi) potrebno je da podnesete zahtev za zamenu uklopnog sata.

Zahtev se podnosi na šalteru nadležne elektrodistribucije uz naknadu.

Nakon podnošenja zahteva ovlašćena lica elektrodistribucije izlaze na teren i skidaju uklopni sat. Kupac sam nosi uklopni sat na popravku i uzima ga sa popravke. Ukoliko se utvrdi neispravnost uklopnog sata, potrebno je uzeti potvrdu.

Nakon toga, potrebno je kontaktirati nadležne ekipe elektrodistribucije koje izlaze na teren i nameštaju uklopni sat.

Kupac može zahtevati preračun električne energije podnošenjem zahteva uz prilaganje potvrde o neispravnosti uklopnog sata.

Preračun se vrši na osnovu člana 52. Uredbe o uslovima isporuke električne energije.

Idi na vrh