Invent  Invent

Неисправност мерног уређаја


Неисправност мерног уређаја

Уколико сумњате у неисправност мерног уређаја потребно је да поднесете захтев за замену бројила.

Захтев се подноси на шалтеру надлежне електродистрибуције уз накнаду.

Након подношења захтева овлашћена лица електродистрибуције излазе на терен и врше замену бројила. Скинуто бројило се односи на проверу исправности у баждарницу.

Купац на свој захтев добија потврду о исправности/неисправности бројила. Након тога може поднети захтев за прерачун утрошене ел. енергије уз прилагање потврде о неисправности бројила.

Прерачун се врши на основу члана 52. Уредбе о условима испоруке елeктричне енергије.

 

Неисправност уклопног сата

Уколико сумњате у неисправност уклопног сата (трошите елeктричну енергију само по једној тарифи) потребно је да поднесете захтев за замену уклопног сата.

Захтев се подноси на шалтеру надлежне електродистрибуције уз накнаду.

Након подношења захтева овлашћена лица електродистрибуције излазе на терен и скидају уклопни сат. Купац сам носи уклопни сат на поправку и узима га са поправке. Уколико се утврди неисправност уклопног сата, потребно је узети потврду.

Након тога, потребно је контактирати надлежне екипе електродистрибуције које излазе на терен и намештају уклопни сат.

Купац може захтевати прерачун електричне енергије подношењем захтева уз прилагање потврде о неисправности уклопног сата.

Прерачун се врши на основу члана 52. Уредбе о условима испоруке елeктричне енергије.

Иди на врх