Invent  Invent

Prijave i reklamacije


Prijave i reklamacije možete podneti:

- na šalterima elektrodistribucije
- dopisom putem pošte
- putem telefona

Radi lakšeg i bržeg postupanja po reklamacijama, kliknite na reklamaciju koju želite da podnesete da biste dobili više informacija.


Za sve ostale informacije možete koristiti naš Korisnički centar.

Ukoliko imate neku primedbu, predlog, pohvalu ili želite neku informaciju možete nas kontaktirati i putem mejla. Mejl adrese u zavisnosti od ogranka kojem pripadate su:

 

 
Idi na vrh