Invent  Invent

Пријаве и рекламације


Пријаве и рекламације можете поднети:

- на шалтерима електродистрибуције
- дописом путем поште
- путем телефона

Ради лакшег и бржег поступања по рекламацијама, кликните на рекламацију коју желите да поднесете да бисте добили више информација.


За све остале информације можете користити наш Кориснички центар.

Уколико имате неку примедбу, предлог, похвалу или желите неку информацију можете нас контактирати и путем мејла. Мејл адресе у зависности од огранка којем припадате су:

 

 
Иди на врх