Invent  Invent

Planirani prekidi u isporuci električne energije na području ED Leskovac dana 14.09.2021.godine


Obaveštavaju se korisnici distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak, 14.09.2021. godine u vremenu:

  • od 8.00h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00h u: Lugaru, Velikom Vojlovcu, Donjem Vranovcu, Malom Vojlovcu, Cekavici i Togačevcu;
  • od 9.00h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00h u: Ravnoj Banji, Grbavcu, Marovcu, Staroj Banji i delu Svirca;
  • od 11.00h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00h u ulicama: Branka Krsmanovića, Devetoj, Desetoj, Jedanaestoj, Dvanaestoj, Trinaestoj, Četrnaestoj, Petnaestoj, Šesnaestoj, Sedamnaestoj, Osamnaestoj, delu Kosovskih junaka, Obilićevom vencu, Rade Žunića, delu Vardarske u Leskovcu.
Иди на врх