Invent  Invent

– PD Jugoistok — STARA – NIJE DOBRA


Prva izmena konkursne dokumentacije za JN br 48-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, partija 14, po zahtevnici 2-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, partija 13, po zahtevnici 4-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, partija 14, po zahtevnici 1-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br 06-14 Partija 13 po zahtevnici 3-16

 Peta pojašnjenja za JN 48-16

Obaveštenje o obustavljenom postupku za JN 13-16

Druga pojašnjenja za JN 41-16

Prva pojašnjenja za JN 41-16

Četvrta pojašnjenja za JN 48-16

Treća pojašnjenja za JN 48-16

Druga pojašnjenja za JN 48-16

Prva pojašnjenja za JN 48-16

Obaveštenje o produženju roka za JN 40-16

Prva izmena konkursne dokumentacije za JN 40-16

Prva pojašnjenja za JN 40-16

Konkursna dokumentacija za JN 48-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 48-16

Odluka o obustavi postupka za JN 13-16

Konkursna dokumentacija za JN br. 49-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 49-16

Prvo pojašnjenje za JN 23/16

Prva izmena konkursne dokumentacije za JN 41-16

Konkursna dokumentacija za JN 41-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 41-16

Konkursna dokumentacija za JN 40-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 40-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0269-15

Konkursna dokumentacija za JN 23-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 23-16

Konkursna dokumentacija za JN 39-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 39-16

Dvadesetprva pojašnjenja za JN 13-16

Dvadeseta pojašnjenja za JN 13-16

Devetnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Osamnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Sedamnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Šesnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Petnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 13-16

Izmenjena specifikacija isporuke i ugradnje u EEO ODS 13-16

Treća izmena konkursne dokumentacije za JN 13-16

Četrnaesta pojašnjenja za JN 13-16

Trinaesta pojašnjenja za JN 13-16

Dvanaesta pojašnjenja za JN 13-16

Jedanaesta pojašnjenja za JN 13-16

Deseta pojašnjenja za JN 13-16

Deveta pojašnjenja za JN 13-16

Obaveštenje o obustavljenom postupku za ODS-NI-0105-15

Osma pojašnjenja za JN 13-16

Druga izmena konkursne dokumentacije za JN 13-16

Sedma pojašnjenja za JN 13-16

Prva izmena konkursne dokumentacije za JN 13-16

Šesta pojašnjenja za JN 13-16

Peta pojašnjenja za JN 13-16

Četvrta pojašnjenja za JN 13-16

Treća pojašnjenja za JN 13-16

Druga pojašnjenja za JN 13-16

Prva pojašnjenja za JN 13-16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za ODS-NI-0293-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0192-15

 Odluka o obustavi postupka za ODS-NI-0105-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0019-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 13-16

Tehničke karakteristike i katalog materijala za JN 13-16

Specifikacija isporuke i ugradnje u EEO ODS 13-16

Konkursna dokumentacija za JN 13-16

Invitation to tender JN 13-16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 13-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0294-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0256-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0254-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0295-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0097-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0047-15

Obaveštenje o obustavi postupka za ODS-NI-0255-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0179-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0261-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0162-15

Obaveštenje o obustavi postupka za ODS-NI-0303-15

Odluka o obustavi postupka za ODS-NI-0255-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za ODS-NI-0105-15

Odluka o obustavi postupka za ODS-NI-0303-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0019-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0295-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0293-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0192-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0105-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0148-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0269-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0256-15

Odluka o dodeli ugovora za JN br. ODS-NI-0254-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0050-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0294-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0147-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0048-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0163-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0106-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0045-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0046-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0104-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0179-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0261-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0097-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0162-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0049-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ODS-NI-0022-15

Treće dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0192-15

Deveta pojašnjenja za ODS-NI-0294-15

Osma pojašnjenja za ODS-NI-0294-15

Sedma pojašnjenja za ODS-NI-0294-15

Druga pojašnjenja za ODS-NI-0293-15

Treća pojašnjenja za ODS-NI-0192-15

Druga pojašnjenja za ODS-NI-0269-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0148-15

Druga izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0293-15

Šeste dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Prva izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0293-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0293-15

Pete dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0295-15

Treće dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0097-15

Druge dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0097-15

Treće dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0261-15

Druga izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0294-15

Četvrte dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Druge dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0192-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0163-15

Druge dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0261-15

Prva izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0269-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0269-15

Treće dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0192-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0162-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0179-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0097-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0147-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0106-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0048-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0045-15

Prva izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0261-15

Prva izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0256-15

Prva izmena i dopuna konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0294-15

Druge dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0019-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0019-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0047-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0192-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0192-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0294-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0050-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0269-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0269-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0303-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0303-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0254-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0254-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0293-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0293-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br ODS-NI-0020-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0046-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0295-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0295-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0104-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0255-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0255-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0294-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0294-15

Prva pojašnjenja za ODS-NI-0261-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0105-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0105-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0261-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0261-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0097-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0097-15

Odluka o obustavi postupka za ODS-NI-0020-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0049-15

Odluka o dodeli ugovora za ODS-NI-0022-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0256-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0179-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0179-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0256-15

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0147-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0162-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0162-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 14, po zahtevnici 10-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 37-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 13, po zahtevnici 10-15

Treće pojašnjenje za ODS-NI-0045-15

prvo pojašnjenje za ODS-NI-0048-15

Drugo pojašnjenje za ODS-NI-0148-15

Drugo pojašnjenje za ODS-NI-0047-15

Prva pojašnjenja za ODS-NI-0049-15

Prva pojašnjenja za ODS-NI-0148-15

Druge dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. ODS-NI-0050-15

Prva pojašnjenja za ODS-NI-0047-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici 10-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0163-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0163-15

Izmena konkursne dokuemntacije za ODS-NI-0047-15

Izmena konkursne dokumentacije za ODS-NI-0047-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0148-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0148-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0147-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0147-15

Drugo pojašnjenje za ODS-NI-0045-15

Prva izmena za ods-ni-0045-15

Prvo pojašnjenje za ods-ni-0045-15

 Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0106-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0106-15 

Prve dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br ODS-NI-0050-15

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 30-15

Četvrto pojašnjenje za ODS-NI-0022-15

Treće pojašnjenje za ODS-NI-0022-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0045-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0045-15

Prvo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za ODS-NI-0022-15

Druga izmena konkursne dokumentacije za ODS-NI-0022-15

Drugo pojašnjenje za ODS-NI-0022-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0050-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0050-15

Prvo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za ODS-NI-0020-15

Prva izmena konkursne dokumentacije za ODS-NI-0020-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0048-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0048-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0104-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0104-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0047-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0047-15

Prva izmena konkursne dokumentacije za ODS-NI-0022-15

Prvo pojašnjenje za ODS-NI-0022-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0049-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0049-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0046-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0046-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 25-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0022-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0022-15

Konkursna dokumentacija za ODS-NI-0020-15

Poziv za podnošenje ponuda za ODS-NI-0020-15

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 30-15

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 29-15

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 11-15

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 37-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 75-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 75-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 75-14

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 75-14

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 25-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 14, po zahtevnici 9-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 13, po zahtevnici 9-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici 9-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 7, po zahtevnici 9-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 23-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 42-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici 8-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici 7-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14, PARTIJA 7, po zahtevnici 7-15

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 23-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 19-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 38-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 14-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 35-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 39-15

Obaveštenje o poništenju postupka za JN br 26-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br  24-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 27-15, PARTIJA 4

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 31-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 37-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 36-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 33-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 27-15 PARTIJA 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 27-15 PARTIJA 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 41-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 18-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 27-15 PARTIJA 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 34-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 42-15

Treće pojašnjenje za JN br 42-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 19-15

Prvo pojašnjenje za JN br 19-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 32-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 07-15, PARTIJA 4

Drugo pojašnjenje za JN br 42-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 30-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 04-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 03-15

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 35-15

Prvo pojašnjenje za JN br 35-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 14-15

Odluka o načinu okončanja započetih nabavki nakon statusne promene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 08-15

Prvo pojašnjenje za JN br 42-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 10-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 17-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 23-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 13-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14 - PARTIJA 14 - po zahtevnici 6-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14 - PARTIJA 13 - po zahtevnici 6-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14 - PARTIJA 9 - po zahtevnici 6/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06-14 - PARTIJA 1 - po zahtevnici 6-15

OBAVEŠTENJE O NAČINU OKONČANJA ZAPOČETIH POSTUPAKA NABAVKI NAKON STATUSNIH PROMENA

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 14-15

Pojašnjenje za JN br 14-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 05-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 09-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 07-15 - PARTIJA 1

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 19-15

Konkursna dokumentacija za JN br 19-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 12-15

Prvo pojašnjenje za JN br 36-15

Konkursna dokumentacija za JN br 39-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 39-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 07-15 - PARTIJA 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 38-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 07-15 - PARTIJA 2

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 42-15

Konkursna dokumentacija za JN br 42-15

Prvo pojašnjenje za JN br 37-15

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja za JN br 34-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 11-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 13, po zahtevnici 5/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 7, po zahtevnici 5/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 7, po zahtevnici 4/15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 25-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 28-15

Konkursna dokumentacija za JN br 35-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 35-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 02-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 13-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-15

Konkursna dokumentacija za JN br 41-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 41-15

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br 34-15

Konkursna dokumentacija za JN br 34-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 18-15

Konkursna dokumentacija za JN br 18-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 33-15

Konkursna dokumentacija za JN br 33-15

Konkursna dokumentacija za JN br 14-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 14-15 

Peto pojašnjenje za  JN br 27-15 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 9, po zahtevnici 4/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 2, po zahtevnici 4/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN br 06/14 - PARTIJA 1, po zahtevnici 4/15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 36-15

Konkursna dokumentacija za JN br 36-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 26-15

Konkursna dokumentacija za JN br 37-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 37-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 31-15

Konkursna dokumentacija za JN br 31-15

Treće pojašnjenje za JN br 26-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 29-15

Dvanaesta pojašnjenja za JN br 23-15

Jedanaesta pojašnjenja za JN br 23-15

Deseta pojašnjenja za JN br 23-15

Četvrta pojašnjenja za JN br 27-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 27-15

Drugo pojašnjenje za JN br 08-15

Treće pojašnjenje za JN br 27-15

Prva pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 32-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 38-15

Konkursna dokumentacija za JN br 38-15

Izmena konkursne dokumentacije za Jn br 26-15

Drugo pojašnjenje za JN br 26-15

Treća pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 28-15

Drugo pojašnjenje za JN br 27-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 10-15

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija za JN br 10-15

Prvo pojašnjenje za JN br 07-15

Druga pojašnjenja za JN br 05-15

Treća pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 11-15

Druga pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 11-15

Prva pojašnjenja za JN br 27-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 27-15

Deveto pojašnjenje za JN br 23-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 28-15

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN br 28-15

Druga pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 28-15

Peta izmena konkursne dokumentacije za JN br 23-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 23-15

Osmo pojašnjenje za JN br 23-15

Sedmo pojašnjenje za JN br 23-15

Šesto pojašnjenje za JN br 23-15

Peto pojašnjenje za JN br 23-15

Četvrto pojašnjenje za JN br 23-15

Prvo pojašnjenje za JN br 26-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 32-15

Konkursna dokumentacija za JN br 32-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 17-15

Peto pojašnjenje za JN br 17-15

Prvo pojašnjenje za JN br 04-15

Drugo pojašnjenje za JN br 03-15

Prvo pojašnjenje za JN br 03-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 66-14

Drugo pojašnjenje za JN br 13-15

Prvo pojašnjenje za JN br 05-15

Četvrta izmena konkursne dokumentacije za JN br 23-15

Prva pojašnjenja za JN br 08-15

Prva pojašnjenja za JN br 13-15

Peto pojašnjenje za JN br 09-15

Treća izmena konkursne dokumentacije za JN br 23-15

Treća pojašnjenja za JN br 23-15

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava za JN br 75-14,2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 32-13

Četvrto pojašnjenje za JN br 09-15

Treće pojašnjenje za JN br 01-15

Druga pojašnjenja za JN br 01-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 74-15 PARTIJA 1

Treća pojašnjenja za JN br 02-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 74-14 PARTIJA 2

Druga izmena konkursne dokumentacije za JN br 23-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 26-15

Konkursna dokumentacija za JN br 26-15

Prvo pojašnjenje za JN br 01-15

Drugo pojašnjenje za JN br 25-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 04-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 03-15

Četvrto pojašnjenje za JN br 17-15

Prvo pojašnjenje za JN br 25-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 23-15

Drugo pojašnjenje za JN br 23-15

Prvo pojašnjenje za JN br 23-15

Treća pojašnjenja za JN br 09-15

Prvo pojašnjenje za JN br 24-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 24-15

Treće pojašnjenje za JN br 17-15

Drugo pojašnjenje za JN br 17-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 29-15

Konkursna dokumentacija za JN br 29-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 65-14

Prvo pojašnjenje za JN br 11-15

Druga pojašnjenja za JN br 09-15

Prva pojašnjenja za JN br 09-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 75-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 07-15

Konkursna dokumentacija za JN br 07-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 27-15

Konkursna dokumentacija za JN br 27-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 12-15

Konkursna dokumentacija za JN br 12-15

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 11-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 11-15

Konkursna dokumentacija za JN br 11-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 08-15

Konkusna dokumentacija za JN br 08-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 05-15

Konkursna dokumentacija za JN br 05-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 30-15

Konkursna dokumentacija za JN br 30-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 10-15

Konkursna dokumentacija za JN br 10-15

Prva pojašnjenja za JN br 17-15

Prva pojašnjenja za JN br 28-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 28-15

Konkursna dokumentacija za JN br 28-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 24-15

Konkursna dokumentacija za JN br 24-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 25-15

Konkursna dokumentacija za JN br 25-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 23-15

Konkursna dokumentacija za JN br 23-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 13-15

Konkursna dokumentacija za JN br 13-15

Obaveštenje o donetoj Odluci republičke komisije za JN br 75-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 75-14

Druga pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 02-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 03-15

Konkursna dokumentacija za JN br 03-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 04-15

Konkursna dokumentacija za JN br 04-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 17-15

Konkursna dokumentacija za JN br 17-15

Prva pojašnjenja za JN br 02-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 34-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 01-15

Konkursna dokumentacija za JN br 01-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 06-15

Konkursna dokumentacija za JN br 06-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 02-15

Konkursna dokumentacija za JN br 02-15

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 09-15

Konkursna dokumentacija za JN br 09-15

Obaveštenje o donetoj odluci po zahtevu za zaštitu prava za JN br 32-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 13-14

Obaveštenje o donetoj Odluci Republičke komisije za JN br 13-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 76-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 66-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 66-14

Prvo pojašnjenje za JN br 66-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 26-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 58-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 1, po zahtevnici br 3-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 2, po zahtevnici br 3-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 7, po zahtevnici br 3-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici br 3-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 13, po zahtevnici br 3-15

Prvo pojašnjenje za JN br 74-14

Drugo pojašnjenje za JN br 74-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 07-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 19-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 72-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 69-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 12-14

Šesta izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Sedmo pojašnjenje za JN br 65-14 

Šesto pojašnjenje za JN br 65-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 66-14

Konkursna dokumentacija za JN br 66-14

Peta izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 74-14

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 07-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 65-14

Četvrta izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Peto pojašnjenje za JN br 65-14

Četvrto pojašnjenje za JN br 65-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 73-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 71-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 1, po zahtevnici br 2-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 2, po zahtevnici br 2-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 7, po zahtevnici br 2-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici br 2-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 13, po zahtevnici br 2-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 14, po zahtevnici br 2-15

Treća izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Treće pojašnjenje za JN br 65-14

Drugo pojašnjenje za JN br 65-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 35-14

Drugo pojašnjenje za JN br 76-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 74-14

Konkursna dokumentacija za JN br 74-14

Pojašnjenje za JN br 34-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 51-14

Prvo pojašnjenje za JN br 76-14

Druga izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Prvo pojašnjenje za JN br 65-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 32-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 65-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 65-14

Konkursna dokumentacija za JN br 65-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 76-14

Konkursna dokumentacija za JN br 76-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 56-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 36-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 18-14

Treća izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 26-14

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 26-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 34-14

Konkursna dokumentacija za JN br 34-14

Obaveštenje o odluci Republičke komisije za JN br 26-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 26-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 1, po zahtevnici br 1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 7, po zahtevnici br 1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 9, po zahtevnici br 1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 13, po zahtevnici br 1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-14, PARTIJA 14, po zahtevnici br 1-15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 52-14

Prva pojašnjenja za JN br 12-14

Treće obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 58-14

Treće pojašnjenje za JN br 58-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 63-14

Drugo pojašnjenje za JN br 72-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 75-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 70-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 67-14

Šesta pojašnjenja za JN br 75-14

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 58-14

Drugo pojašnjenje za JN br 58-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 16-14

Prvo pojašnjenje za JN br 72-14

Peta pojašnjenja za JN br 75-14

Četvrto pojašnjenje za JN br 75-14

Drugo pojašnjenje za JN br 75-14

Treće pojašnjenje za JN br 75-14

Treća pojašnjenja za JN br 69-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 47-14

Druga pojašnjenja za JN br 69-14

Prva pojašnjenja za JN br 75-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 58-14

Prva pojašnjenja za JN br 58-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 19-14

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 19-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 13-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 48-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 32-13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JN br 06-14 PARTIJA 14

Pojašnjenje za JN br 69-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 12-14

Konkursna dokumentacija za JN br 12-14

Treće pojašnjenje za JN br 35-14

Drugo pojašnjenje za JN br 35-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 75-14

Konkursna dokumentacija JN br 75-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 73-14

Konkursna dokumentacija za JN br 73-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 3

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 4

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 5

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 6

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 8

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 11

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 12

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 06-14 PARTIJA 15

Prva pojašnjenja za JN br 35-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 72-14

Konkursna dokumentacija za JN br 72-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 69-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 61-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 64-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 52-14

Konkursna dokumentacija za JN br 52-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 68-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 32-13

Konkursna dokumentacija za JN br 32-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 19-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 37-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 69-14

Konkursna dokumentacija za JN br 69-14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 13-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 18-14

Konkursna dokumentacija za JN br 18-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 70-14

Konkursna dokumentacija za JN br 70-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 13-14

Konkursna dokumentacija za JN br 13-14

Prva pojašnjenja za JN br 51-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 19-14

Konkursna dokumentacija za JN br 19-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 58-14

Konkursna dokumentacija za JN br 58-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 45-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 25-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 10-14 PARTIJA 1

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 10-14 PARTIJA 2

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 35-14

Konkursna dokumentacija za JN br 35-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 71-14

Konkursna dokumentacija za JN br 71-14

Drugo pojašnjenje za JN br 16-14

Pojašnjenja za JN br 16-14

Prva pojašnjenja za JN br 36-14

Druga pojašnjenja za JN br 48-14

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava za JN br 07-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 51-14

Konkursna dokumentacija za JN br 51-14

Konkursna dokumentacija za JN br 36-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 36-14

Prvo pojašnjenje za JN br 48-14

Konkursna dokumentacija za JN br 47-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 47-14

Druga pojašnjenja za JN br 61-14

Druga pojašnjenja za JN br 64-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 67-14

Konkursna dokumentacija za JN br 67-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 57-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 49-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 16-14

Konkursna dokumentacija za JN br 16-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 26-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 48-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 64-14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN br 26-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 25-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 61-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 63-14

Konkursna dokumentacija za JN br 63-14

Prva pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 61-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 56-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 10-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 26-14

Obaveštenje o odluci republičke komisije za JN br 26-14

Prvo pojašnjenje za JN br 64-14

Druga pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 37-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 23-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 10-14

Konkursna dokumentacija za JN br 10-14

Druga pojašnjenja za JN br 45-14

Druga pojašnjenja za JN br 56-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 64-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 48-14

Konkursna dokumentacija za JN br 48-14

Prvo pojašnjenje za JN br 56-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 49-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 25-14

Konkursna dokumentacija za JN br 25-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 43-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 61-14

Konkursna dokumentacija za JN br 61-14

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br 49-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 29-14 PARTIJA 1

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 64-14

Konkursna dokumentacija za JN br 64-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 29-14 PARTIJA 2

Peta pojašnjenja za JN br 07-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 56-14

Konkursna dokumentacija za JN br 56-14

Četvrta pojašnjenja za JN br 07-14

Druga izmena konkursne dokumentacije za JN br 06-14

Prva izmena konkursne dokumentacije za JN br 06-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 06-14

Konkursna dokumentacija za JN br 06-14

Prva pojašnjenja na pitanja ponuđača za JN br 37-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 07-14

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za JN br 07-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 37-14

Konkursna dokumentacija za JN br 37-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 44-14

Prva pojašnjenja za JN br 45-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 23-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 30-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 45-14

Konkursna dokumentacija za JN br 45-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 17-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 40-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 41-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 42-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 29-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01-14 PARTIJA 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 14-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 20-14

Konkursna dokumentacija za JN br 57-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 57-14

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br 49-14

Konkursna dokumentacija za JN br 49-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 39-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 22-14 za PARTIJU 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 22-14 za PARTIJU 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 38-14

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br 23-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 22-14 za PARTIJU 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 05-14 PARTIJA 1

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 29-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 29-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 26-14

Prvo pojašnjenje za JN br 26-14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 07-14

Treća pojašnjenja za JN br 07-14

Druga pojašnjenja za JN br 07-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 21-14

Pojašnjenje za JN br 17-14

Treće pojašnjenje za JN br 30-14

Prvo pojašnjenje za JN br 29-14

Prvo pojašnjenje za JN br 07-14

Drugo pojašnjenje za JN br 30-14

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja za JN br 23-14

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja za JN br 23-14

Drugo pojašnjenje za JN br 39-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 30-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 30-14 

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 40-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 41-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 42-14

Prvo pojašnjenje za JN br 43-14

Prvo pojašnjenje za JN br 44-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 26-14

Konkursna dokumentacija za JN br 26-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 07-14

Poziv za podnošenje ponuda preveden i na engleskom jeziku za JN br 07-14

Konkursna dokumentacija za JN br 07-14

Četvrto pojašnjenje za JN br 42-14

Pojašnjenje po službenoj dužnosti za JN br 41-14

Pojašnjenje po službenoj dužnosti za JN br 42-14

Drugo pojašnjenje za JN br 40-14

Treće pojašnjenje za JN br 40-14

Drugo pojašnjenje za JN br 41-14

Treće pojašnjenje za JN br 41-14

Drugo pojašnjenje za JN br 42-14

Treće pojašnjenje za JN br 42-14 

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br 15-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 29-14

Konkursna dokumentacija za JN br 29-14

Prvo pojašnjenje za JN br 30-14

Prvo pojašnjenje za JN br 38-14

Prvo pojašnjenje za JN br 39-14

Prvo pojašnjenje za JN br 14-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 17-14

Konkursna dokumentacija za JN br 17-14

Prvo pojašnjenje za JN br 40-14

Prvo pojašnjenje za JN br 41-14

Prvo pojašnjenje za JN br 42-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 44-14

Konkursna dokumentacija za JN br 44-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 05-14 PARTIJA 2

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 21-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 20-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 40-14

Konkursna dokumentacija za JN br 40-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 41-14

Konkursna dokumentacija za JN br 41-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 42-14

Konkursna dokumentacija za JN br 42-14

Dopuna konkursne dokumentacije za JN  br 14-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 30-14

Konkursna dokumentacija za JN br 30-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br 11-14

Osmo pojašnjenje za JN br 29-13

Sedmo pojašnjenje za JN br 29-13

Šesto pojašnjenje za JN br 29-13

Peto pojašnjenje za JN br 29-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 39-14

Konkursna dokumentacija za JN br 39-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 38-14

Konkursna dokumentacija za JN br 38-14

Četvrto pojašnjenje za JN br 29-13

Treće pojašnjenje za JN br 29-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 29-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 09-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 14-14

Konkursna dokumentacija za JN br 14-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01-14 PARTIJA 2

Drugo pojašnjenje za JN br 29-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 20-14

Konkursna dokumentacija za JN br 20-14

Konkursna dokumentacija za JN br 21-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 21-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 22-14

Konkursna dokumentacija za JN br 22-14

Prvo pojašnjenje za JN br 29-13

Konkursna dokumentacija za JN br 29-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 29-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 01-14 - PARTIJA 1

Prvo pojašnjenje za JN br 09-14

Druga izmena konkursne dokumentacije za JN br 15-14

Izmena konkursne dokumentacije za JN br 15-14

Obaveštenje o pokretanju postupka JN br 15-14

Konkursna dokumentacija za JN br 15-14

Obaveštenje o zaključenom ugovuru za JN br 11-13,PARTIJA 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01-14,PARTIJA 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01-14,PARTIJA 4

Pojašnjenja vezana za konkursnu dokumentaciju za JN br. 05/14

Ispravka  konkursne dokumentacije za JN br. 05/14

Druga ispravka konkursne dokumentacije za JN br. 11/14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br. 11/14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 01-14,PARTIJA 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 03-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 05-14

Konkursna dokumentacija za JN br 05-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 09-14

Konkursna dokumentacija za JN br 09-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/14

konkursna dokumentacija za JN 11/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 04-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 02-14

Obaveštenje o produženju roka za JN br 01-14

Trinaesto pojašnjenje za JN br 01-14

Dvanaesto pojašnjenje za JN br 01-14

Jedanaesto pojašnjenje za JN br 01-14

Deseto pojašnjenje za JN 01-14

Deveto pojašnjenje za JN br 01-14

Osmo pojašnjenje za JN br 01-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 26-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 05-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 01-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 30-13

Sedma pojašnjenja za JN br 01-14

Šesta pojašnjenja za JN br 01-14

Peta pojašnjenja za JN br 01-14

Četvrta pojašnjenja za JN br 01-14

Prva pojašnjenja za JN br 03-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 31-13

Treća pojašnjenja za JN br 01-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 11-13 za PARTIJU 2

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 03-14

Konkursna dokumentacija za JN br 03-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 01-14

Konkursna dokumentacija za JN br 01-14

Pojašnjenje za JN br 01-14 za PARTIJU 4

Drugo pojašnjenje za JN br 01-14 za PARTIJU 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 02-14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN-br 17-13

Izmena i dopuna za JN br 05-13

Prvo pojašnjenje za JN br 05-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 05-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 28-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 17-13

Četvrto pojašnjenje za JN br 30-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN-br 34-13

Treća pojašnjenja za JN br 30-13

Konkursna dokumentacija za JN br 02-14

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 02-14

Obaveštenje o obustavi postupka JN br 08-13

Konkursna dokumentacija za JN br 05-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 05-13

Prvo pojašnjenje za JN br. 26-13

Pojašnjenje po službenoj dužnosti za JN br. 26-13

Obaveštenje o produženju roka za JN br. 26-13

Izmenjena konkursna dokumentacija posle podnetog zahteva za zaštitu prava za JN br 30-13

Dopuna konkursne dokumentacije posle podnetog zahteva za zaštitu prava za JN br 30-13

Poziv za podnošenje ponuda posle podnetog zahteva za zaštitu prava za JN br 30-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 33-13

Šesto pojašnjenje za JN br 27-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 06-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 15-13 partija 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 17-13(2)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN br 17-13

Dvadesetčetvrto pojašnjenje za JN br 17-13

Dvadeset treće pojašnjenje za JN br 17-13

Dvadeset drugo pojašnjenje za JN br 17-13

Dvadeset prvo pojašnjenje za JN br 17-13

Dvadeseto pojašnjenje za JN br 17-13

Devetnaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Osamnaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 17-13

Sedamneasto pojašnjenje za JN br 17-13

Šesnaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Petnaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Četrnaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Trinaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Dvanaesto pojašnjenje za JN br 17-13

Jedanaesta pojašnjenja za JN br 17-13

Deseto pojašnjenje za JN br 17-13

Peta pojašnjenja za JN br 27-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 27-13

Deveta pojašnjenja za JN br 31-13

Osma pojašnjenja za JN br 31-13

Sedma pojašnjenja za JN br 31-13

Šesta pojašnjenja za JN br 31-13

Peta pojašnjenja za JN br 31-13

Četvrta pojašnjenja za JN br 31-13

Treća pojašnjenja za JN br 31-13

Druga pojašnjenja za JN br 31-13

Prva pojašnjenja za JN br 31-13

Četvrta pojašnjenja za JN br 27-13

Treće pojašnjenje za JN br 27-13

Drugo pojašnjenje za JN br 27-13

Konkursna dokumentacija za JN br 26-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 26-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN br 30-13

Druga pojašnjenja po pitanjima ponuđača za JN br 30-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 11-13 za PARTIJU 1

Osma pojašnjenja za JN br 11-13

Sedma pojašnjenja za JN br 11-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 11-13

Šesta pojašnjenja po pitanjima ponuđača za JN br 11-13

Peta pojašnjenja za JN br 11-13

Četvrta pojašnjenja za JN br 11-13

Prvo pojašnjenje za JN br 30-13

Treća pojašnjenja za JN br 11-13

Konkursna dokumentacija za JN br 31-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 31-13

Prva pojašnjenja za JN br 27-13

Konkursna dokumentacija za JN br 35-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br 35-13

Dopuna konkursne dokumentacije za JN br 30-13

Druga pojašnjenja za JN br 11-13

Prva pojašnjenja za JN br 11-13

Konkursna dokumentacija JN br 27-13

Poziv za podnošenje ponude JN br 27-13

Konkursna dokumentacija za JN br 30-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br 30-13

Obaveštenje o Odluci Republičke komisije u postupku zaštite prava JN br 10-13

Dopuna konkursne dokumentacije JN br 11-13

Konkursna dokumentacija za JN br 11-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br 11-13

Obaveštenje o obustavi postupka JN br 21-13

Obaveštenje o obustavi postupka JN br 18-13

Pojašnjenje za JN br 25-13

Konkursna dokumentacija za gorivo-ispravka za JN br 25-13

Obaveštenje o obustavi postupka JN br 20-13

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 17-13

Obaveštenje o produženju roka za JN br 17-13

Treće pojašnjenje za JN br 22-13

Drugo pojašnjenje za JN br 22-13

Jedanaesto pojašnjenje za JN br. 15-13

Obaveštenje o obustavi postupka JN br. 13-13

Deseto pojašnjenje za JN br. 15-13

Deveto pojašnjenje za JN br. 15-13

Deveto pojašnjenje za JN br. 17-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 15-13

Osmo pojašnjenje za JN br.17-13

Osmo pojašnjenje za JN br. 15-13

Sedmo pojašnjenje za JN br. 15-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 12-13

Sedmo pojašnjenje za JN br. 17-13

Šesto pojašnjenje za JN br. 17-13

Prvo pojašnjenje za JN br.08-13

Peto pojašnjenje za JN br. 17-13

Četvrto pojašnjenje za JN br. 17-13

Treće pojašnjenje za JN br. 17-13

Konkursna dokumentacija za JN br. 08-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08-13

Šesto pojašnjenje za JN br. 15-13

Peto pojašnjenje za JN br. 15-13

Prvo pojašnjenje za JN br. 22-13 

Konkursna dokumentacija za JN br. 25-13 gorivo

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 25-13 gorivo

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br.15-13

Četvrta pojašnjenja za JN br. 15-13

Treće pojašnjenje za JN br 15-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br.23-13

Prvo pojašnjenje za JN br. 21-13

Prva pojašnjenja za JN br.06-13

Drugo pojašnjenje po pitanjima ponuđača, u postupku JN br. 17-13

Prvo pojašnjenje po pitanjima ponuđača, u postupku JN br. 17-13

Druga pojašnjenja u postupku za JN br.15-13

Konkursna dokumentacija za JN br. 22-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.22-13

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br. 19-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.14-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.09-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.07-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.04-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 16-13

Konkursna dokumentacija za JN br. 17-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.17-13

Pojašnjenje po pitanjima ponuđača za JN br.15-13

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN br.23-13

Konkursna dokumentacija za JN br.06-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.06-13

Konkursna dokumentacija za JN br.21-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.21-13

Izmena konkursne dokumentacijue za JN br.15-13

Treće pojašnjenje po pitanjima ponuđača JN br.18-13

Konkursna dokumentacija za JN br.15-13

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.15-13

Drugo pojašnjenje po pitanjima ponuđača za JN br.18-13

Prvo pojašnjenje po pitanjima ponuđača za JN br.18-13

Četvrta pojašnjenja sa prilozima 1 i 2 za JN br.13-13 

Treća pojašnjenja za JN br.13-13

Druga pojašnjenja za JN br. 13-13 sa prilozima

Prva pojašnjenja za JN br. 13-13 sa prilozima br.1, br.2 i br.3

Konkursna dokumentacija za JN br. 20/13

Poziv za podniošenje ponuda za JN br. 20/13

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br. 10-13

Šesto pojašnjenje za JN br. 12-13

Peto pojašnjenje za JN br. 12-13

Četvrta pojašnjenja za JN br. 12-13

Peta pojašnjenja za JN br.04-13

Pojašnjenje za JN 06-13

Konkursna dokumentacija JN 06-13

Pojašnjenja za konkursnu dokumentaciju JN 16-13

Konkursna dokumentacija JN 05-13

Obrazac br.10 Referentna lista JN 05-13

Poziv za podnošenje ponuda JN 05-13

Obrazac br.10-Referentna lista JNbr.16-13 

Poziv za podnošenje ponuda JNbr. 16-13

 Konkursna dokumentacija JNbr. 16-13

Poziv za podnošenje ponuda JNBR. 03-13 

Konkursna dokumentacija JNbr. 03-13

Treća pojašnjenja za JN br. 12-13

Konkursna dokumentacija za JN br. 18/13

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 18/13

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 13/13

Konkursna dokumentacija za JN br. 13/13

Četvrto pojašnjenje za JN 04/13

Treća pojašnjenja za JN br.04-13

Druga pojašnjenja za JN br. 10-13

Drugo pojašnjenje u postupku JN br. 12-13

Drugo pojašnjenje u postupku JN br.04-13

Pojašnjenja u postupku JN br. 07-13 

Pojašnjenje u postupku JN br. 10-13

Drugo pojašnjenje u postupku JN br.16-13

Pojašnjenje u postupku JN br.16-13

Pojašnjenje u postupku JN br. 04-13

Pojašnjenja u postupku JN br. 12-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.10-13

Konkursna dokumentacija JN br.10-13

Konkursna dokumentacija JN br.12-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.12-13

Konkursna dokumentacije JN br.04-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.04-13

Pojašnjenje po pitanjima ponuđača JN br.07-13

Pojašnjenje po pitanjima ponuđača u postupku JN br.09-13

Izmena konkursne dokumentacije po pitanjima oonuđača za JN br.09-13

Dopuna konkursne dokumentacije JN br.07-13

Pojašnjenje po službenoj dužnosti JN br.07-13

Izmenjena konkursna dokumentacija JN br.14-13

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda JN br.14-13

Konkursna dokumentacija za JN br.14-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.14-13

Pojašnjenje po službenoj dužnosti JN br.09-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 09-13

Konkursna dokumentacija 09-13

Konkursna dokumentacija JN br.07-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.07-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.16-13

Konkursna dokumentacija JN br.16-13

Poziv za podnošenje ponuda JN br.19-13

Konkursna dokumentacija JN br.19-13

Pojašnjenja za JN br.19-13

 

 

Idi na vrh