Invent  Invent

O nama


U skladu sa statusnim promenama predviđenim Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine matično preduzeće Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ od 1. jula je i osnivač zavisnog privrednog društva „EPS Distribucija“, koji čine dosadašnja privredna društva „Elektrovojvodina“, „Elektrodistribucija Beograd“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“.

Jedan od najvažnijih ciljeva Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucije“ je ujednačavanje svih procedura na distributivnom nivou na teritoriji Srbije kako bi kupci imali jednake uslove isporuke i kvaliteta električne energije.

Jedno zavisno privredno društvo za distribuciju električne energije, odnosno ODS, omogućiće ravnomeran razvoj distributivne mreže u skladu sa demografskim i ekonomskim potrebama, ali i veća ulaganja i unapređenje odnosa sa korisnicima.

„EPS Distribucija“ radiće na stvaranju jedinstvene i sveobuhvatne politike održavanja mreže, planiranju sveobuhvatnih investicija u distributivni sistem, kao i unifikaciji pravnih procesa, tehničkih politika i standarda.

 

Idi na vrh