Invent  Invent

О нама


У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“, који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина“, „Електродистрибуција Београд“, „Електросрбија“, „Југоисток“ и „Центар“.

Један од најважнијих циљева Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције“ је уједначавање свих процедура на дистрибутивном нивоу на територији Србије како би купци имали једнаке услове испоруке и квалитета електричне енергије.

Једно зависно привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије, односно ОДС, омогућиће равномеран развој дистрибутивне мреже у складу са демографским и економским потребама, али и већа улагања и унапређење односа са корисницима.

„ЕПС Дистрибуција“ радиће на стварању јединствене и свеобухватне политике одржавања мреже, планирању свеобухватних инвестиција у дистрибутивни систем, као и унификацији правних процеса, техничких политика и стандарда.

 

Иди на врх