Invent  Invent

Misija i vizija


Misija EPS Distribucije je sigurna i kvalitetna distribucija električne energije na teritoriji Republike Srbije sa stalnim ulaganjima u bolju pouzdanost mreže i veće zadovoljstvo korisnika distributivnog sistema.

Vizija EPS Distribucije je da bude pouzdan i društveno odgovoran operator distributivnog sistema, koji ostvaruje profit iz regulisane delatnosti potpuno u skladu sa propisima Republike Srbije i regulativama Evropske unije. 

 

 

Idi na vrh