Invent  Invent

Menadžment OGRANAKA NIŠ


POSLOVODSTVO OGRANKA  NIŠ

Darko Bulatović, dipl. pravnikDirektor

Direktor ogranaka NIŠ

tel: 018/ 518-500; 518-550

faks: 018/ 4533-315

e-mail: kabinet@jugoistok.com

Predrag Savić, dipl.građ.inž.Zamenik direktora

Zamenik direktora

tel: 018/ 518-550 i 018/ 518-500

faks: 018/ 4533-315

e-mail: predrag.savic@jugoistok.com

Dragoslav Pavlović, dipl.el.inž.Šef kabineta

Šef kabineta

tel: 018/ 518-500

faks: 018/ 4533-315

e-mail: dragoslav.pavlovic@jugoistok.com

 

 

DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE

-                Služba za upravljanje distributivnim sistemom

-                Služba za planiranje pogona, relejnu zaštitu i sisteme daljinskog upravljanja

-                Služba za telekomunikacije

Dalibor Nikolić, dipl.el.inž.Direktor Direkcije za upravljanje

Direktor

tel: 018/ 518-555

faks: 018/ 4533-590

e-mail: dalibor.nikolic@jugoistok.com

 

DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I INVESTICIJE

-                Služba za investicije i osnovna sredstva

-                Služba za planiranje i razvoj

-                Služba za obnovljive izvore energije

Vladimir Ljubić, dipl.el.inž.Direktor Direkcije za planiranje i investicije

 Direktor

tel: 018/ 518-535

faks: 018/ 518-544

e-mail: vladimir.ljubic@jugoistok.com

 

DIREKCIJA ZA TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

-                Služba za planiranje i nabavku električne energije

-                Služba za unapređenje odnosa sa kupcima

-                Služba za prodaju električne energije

Zoran Radenković, dipl.el.inž.Direktor Direkcije za trgovinu elektricnom energijom

Direktor

tel: 018/ 518-540

faks: 018/ 518-513

e-mail: zoran.radenkovic@jugoistok.com

 

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

-                Služba za računovodstvo

-                Služba za plan i analizu

-                Služba za finansijsku operativu i poreske poslove

Dragan Tošić, dipl.ekonomistaDirektor Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove

 Direktor

tel: 018/ 518-530

faks: 018/ 518-681

e-mail: dragan.tosic@jugoistok.com

 

DIREKCIJA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE I POSLOVE LJUDSKIH RESURSA

-                Služba za pravne poslove

-                Služba za opšte poslove

-                Služba za ljudske resurse

Tanja Petković, dipl. pravnikDirektor Direkcije za pravne i opste poslove i poslove ljudskih resursa

 Direktor

tel: 018/ 518-525

faks: 018/ 518-526

e-mail: tanja.petkovic@jugoistok.com

 

CENTAR ZA ZAŠTITU I BEZBEDNOST

Predrag Stojiljković, dipl.el.inž.Rukovodilac Centra za zastitu i bezbednost

Rukovodilac

tel: 018/ 518-534

faks: 018/ 4533-315

e-mail: predrag.stojiljkovic@jugoistok.com

 

CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Miloš Kostić, dipl.el.inž.Rukovodilac Centra za informacione tehnologije

Rukovodilac

tel: 018/ 518-655

faks: 018/ 4533-315

e-mail: milos.kostic@jugoistok.com

 

CENTAR ZA SMANJIVANJE GUBITAKA 

Vladimir Ljubić, dipl.el.inž.Rukovodilac Centra za smanjenje gubitaka

Rukovodilac

tel: 018/ 518-669

faks: 018/ 4533-315

e-mail: vladimir.ljubic@jugoistok.com

 

CENTAR ZA KVALITET 

Dragan Milentijević, dipl.građ.inž.Rukovodilac Centra za kvalitet

Rukovodilac

tel: 018/ 518-520

faks: 018/ 4533-315

e-mail: dragan.milentijevic@jugoistok.com

 

CENTAR ZA NABAVKE I UGOVORE

Danijela Jelenić-Aleksandrova, dipl.el.inž.Rukovodilac Centra za nabavke i ugovore

Rukovodilac

tel: 018/ 518-756

faks: 018/ 518-756

e-mail: danijela.jelenicaleksandrova@jugoistok.com

NAPOMENA: Navedeni kontakt podaci su namenjeni isključivo poslovnim partnerima i molimo Vas da ih koristite samo u te svrhe. Bilo kakve prijave i reklamacije pristigle na neki od pomenutih kontakt podataka neće biti uzimane u obzir. Za prijave i reklamacije pogledajte ovde ili pozovite naš Korisnički centar.

Idi na vrh