Invent  Invent

Менаџмент ОГРАНАКА НИШ


ПОСЛОВОДСТВО ОГРАНКА  НИШ

Дарко Булатовић, дипл. правникДиректор

Директор огранака НИШ

тел: 018/ 518-500; 518-550

факс: 018/ 4533-315

e-mail: kabinet@jugoistok.com

Предраг Савић, дипл.грађ.инж.Zamenik direktora

Заменик директора

тел: 018/ 518-550 и 018/ 518-500

факс: 018/ 4533-315

e-mail: predrag.savic@jugoistok.com

Драгослав Павловић, дипл.ел.инж.Šef kabineta

Шеф кабинета

тел: 018/ 518-500

факс: 018/ 4533-315

e-mail: dragoslav.pavlovic@jugoistok.com

 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ

-                Служба за управљање дистрибутивним системом

-                Служба за планирање погона, релејну заштиту и системе даљинског управљања

-                Служба за телекомуникације

Далибор Николић, дипл.ел.инж.Direktor Direkcije za upravljanje

Директор

тел: 018/ 518-555

факс: 018/ 4533-590

e-mail: dalibor.nikolic@jugoistok.com

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

-                Служба за инвестиције и основна средства

-                Служба за планирање и развој

-                Служба за обновљиве изворе енергије

Владимир Љубић, дипл.ел.инж.Direktor Direkcije za planiranje i investicije

 Директор

тел: 018/ 518-535

факс: 018/ 518-544

e-mail: vladimir.ljubic@jugoistok.com

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

-                Служба за планирање и набавку електричне енергије

-                Служба за унапређење односа са купцима

-                Служба за продају електричне енергије

Зоран Раденковић, дипл.ел.инж.Direktor Direkcije za trgovinu elektricnom energijom

Директор

тел: 018/ 518-540

факс: 018/ 518-513

e-mail: zoran.radenkovic@jugoistok.com

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

-                Служба за рачуноводство

-                Служба за план и анализу

-                Служба за финансијску оперативу и пореске послове

Драган Тошић, дипл.економистаDirektor Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove

 Директор

тел: 018/ 518-530

факс: 018/ 518-681

e-mail: dragan.tosic@jugoistok.com

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

-                Служба за правне послове

-                Служба за опште послове

-                Служба за људске ресурсе

Тања Петковић, дипл. правникDirektor Direkcije za pravne i opste poslove i poslove ljudskih resursa

 Директор

тел: 018/ 518-525

факс: 018/ 518-526

e-mail: tanja.petkovic@jugoistok.com

 

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ

Предраг Стојиљковић, дипл.ел.инж.Rukovodilac Centra za zastitu i bezbednost

Руководилац

тел: 018/ 518-534

факс: 018/ 4533-315

e-mail: predrag.stojiljkovic@jugoistok.com

 

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Милош Костић, дипл.ел.инж.Rukovodilac Centra za informacione tehnologije

Руководилац

тел: 018/ 518-655

факс: 018/ 4533-315

e-mail: milos.kostic@jugoistok.com

 

ЦЕНТАР ЗА СМАЊИВАЊЕ ГУБИТАКА 

Владимир Љубић, дипл.ел.инж.Rukovodilac Centra za smanjenje gubitaka

Руководилац

тел: 018/ 518-669

факс: 018/ 4533-315

e-mail: vladimir.ljubic@jugoistok.com

 

ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ 

Драган Милентијевић, дипл.грађ.инж.Rukovodilac Centra za kvalitet

Руководилац

тел: 018/ 518-520

факс: 018/ 4533-315

e-mail: dragan.milentijevic@jugoistok.com

 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И УГОВОРЕ

Данијела Јеленић-Александрова, дипл.ел.инж.Rukovodilac Centra za nabavke i ugovore

Руководилац

тел: 018/ 518-756

факс: 018/ 518-756

e-mail: danijela.jelenicaleksandrova@jugoistok.com

НАПОМЕНА: Наведени контакт подаци су намењени искључиво пословним партнерима и молимо Вас да их користите само у те сврхе. Било какве пријаве и рекламације пристигле на неки од поменутих контакт података неће бити узимане у обзир. За пријаве и рекламације погледајте овде или позовите наш Кориснички центар.

Иди на врх