Invent  Invent

Promena dostavne adrese


Promena adrese dostavljanja računa, odnosno dostavne adrese je mogućnost koju pružamo kupcima ukoliko žele da im računi za električnu energiju za više objekata stižu na jednu adresu.

Kupci koji su potpisali ugovore o prodaji el. energije za više objekata, odnosno vlasnici su više objekata, mogu podnošenjem ovog zahteva da promene dostavnu adresu.

Takođe, dostavna adresa se može promeniti i ukoliko je došlo do promene mesta boravišta.

Zahtev možete preuzeti na šalterima elektrodistribucija ili ovde:

Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte. 

Zahtev sa fotokopijom lične karte možete dostaviti:

ogranak ED Elektrotimok:

ljiljana.mirkovic@jugoistok.com

ogranak ED Niš:

dostavnaadresa.ednis@eps.rs

ogranak ED Pirot:

nebojsa.bacevic@jugoistok.com

ogranak ED Prokuplje:

jadran.damnjanovic@jugoistok.com

ogranak ED Leskovac:

novica.cvetkovic@jugoistok.com

ogranak ED Vranje:

ljubisa.dimitrijevic@jugoistok.com

Svaki zahtev mora da sadrži svojeručan potpis, dok ostale podatke možete popuniti elektronskim putem. Obrazac koji preuzimate sa našeg sajta i popunjavate elektronskim putem, možete samo odštampati, a zatim potpisati i skeniran zahtev poslati na neku od navedenih mejl adresa.

Navedene mejl adrese možete koristiti i za pitanja koja se odnose na promenu dostavne adrese.

 
Idi na vrh