Invent  Invent

Промена доставне адресе


Промена адресе достављања рачуна, односно доставне адресе је могућност коју пружамо купцима уколико желе да им рачуни за електричну енергију за више објеката стижу на једну адресу.

Купци који су потписали уговоре о продаји ел. енергије за више објеката, односно власници су више објеката, могу подношењем овог захтева да промене доставну адресу.

Такође, доставна адреса се може променити и уколико је дошло до промене места боравишта.

Захтев можете преузети на шалтерима електродистрибуција или овде:

Уз захтев је потребно приложити фотокопију личне карте. 

Захтев са фотокопијом личне карте можете доставити:

огранак ЕД Електротимок:

ljiljana.mirkovic@jugoistok.com

огранак ЕД Ниш:

dostavnaadresa.ednis@eps.rs

огранак ЕД Пирот:

nebojsa.bacevic@jugoistok.com

огранак ЕД Прокупље:

jadran.damnjanovic@jugoistok.com

огранак ЕД Лесковац:

novica.cvetkovic@jugoistok.com

огранак ЕД Врање:

ljubisa.dimitrijevic@jugoistok.com

Сваки захтев мора да садржи својеручан потпис, док остале податке можете попунити електронским путем. Образац који преузимате са нашег сајта и попуњавате електронским путем, можете само одштампати, а затим потписати и скениран захтев послати на неку од наведених мејл адреса.

Наведене мејл адресе можете користити и за питања која се односе на промену доставне адресе.

 
Иди на врх