Invent  Invent

Plaćanje električne energije


Kupci iz kategorije "domaćinstvo" mogu izvršiti uplate za električnu energiju na neki od sledećih načina:


Na šalterima elektrodistribucija (bez provizije) i pošte (sa provizijom). Lokacije elektrodistribucija možete naći ovde. Plaćanje na šalterima elektrodistribucije se može izvršiti i platnom karticom. Potrebno je priložiti donji deo računa u kojem ste prethodno upisali iznos koji želite da uplatite.


Na šalterima banaka preko naloga za uplatu. Tekući račun na koji treba izvršiti uplatu se nalazi na računu, a možete ga pogledati ovde u zavisnosti od ogranka kojem pripadate.


Putem svog e-banking naloga. Tom prilikom važno je voditi računa da se model i poziv na broj unesu baš onako kako stoji na računu. Prikaz računa u elektronskom obliku, na našem sajtu, može znatno olakšati popunjavanje elektronskog naloga za uplatu.


Putem trajnog naloga.  Banke koje svojim klijentima omogućavaju plaćanje računa  za električnu energiju putem trajnog nalogu su:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Račune za utrošenu električnu energiju plaćajte u rokovima koji su naznačeni na računu.

Kupci koji redovno izmiruju svoje obaveze u roku prikazanom na računu, ostvaruju pravo na 5% popusta.

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze.

Idi na vrh