Invent  Invent

Плаћање електричне енергије


Купци из категорије "домаћинство" могу извршити уплате за електричну енергију на неки од следећих начина:


На шалтерима електродистрибуција (без провизије) и поште (са провизијом). Локације електродистрибуција можете наћи овде. Плаћање на шалтерима електродистрибуције се може извршити и платном картицом. Потребно је приложити доњи део рачуна у којем сте претходно уписали износ који желите да уплатите.


На шалтерима банака преко налога за уплату. Текући рачун на који треба извршити уплату се налази на рачуну, а можете га погледати овде у зависности од огранка којем припадате.


Путем свог е-банкинг налога. Том приликом важно је водити рачуна да се модел и позив на број унесу баш онако како стоји на рачуну. Приказ рачуна у електронском облику, на нашем сајту, може знатно олакшати попуњавање електронског налога за уплату.


Путем трајног налога.  Банке које својим клијентима омогућавају плаћање рачуна  за електричну енергију путем трајног налогу су:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рачуне за утрошену електричну енергију плаћајте у роковима који су назначени на рачуну.

Купци који редовно измирују своје обавезе у року приказаном на рачуну, остварују право на 5% попуста.

Хвала што редовно измирујете своје обавезе.

Иди на врх