Invent  Invent

Купци на тржишту


У складу са Законом о енергетици право на јавно снабдевање имаће:

            - од 1. јануара 2013. године, крајњи купци електричне енергије, односно природног гаса чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем;

            - од 1. јануара 2014. године само домаћинства и мали купци електричне енергије;

            - од 1. јануара 2015. године само домаћинства и мали купци природног гаса.

 

Од 01.01.2014. право на јавно снабдевање престало је купцима:

            - који су прикључени на средњи напон и

            - купцима који су прикључени на ниски напон, а који имају 50 и више запослених и укупан годишњи приход већи од 10 милиона евра у динарској противвредности.

 

Контакт особа за снабдеваче електричном енергијом поводом купаца који излазе на тржиште од 01.01.2014, а који су прикључени на дистрибутивни систем који припада ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш је Бојана Недељковић, телефон: 018/518-528 и мејл: snabdevaci@jugoistok.com

Иди на врх