Invent  Invent

Korisnici sajta


S obzirom da račune za električnu energiju od jula 2013. izdaje "EPS snabdevanje", ED "Jugoistok" d.o.o. Niš obaveštava registrovane korisnike našeg sajta da od računa za jul 2013. neće imati mogućnost uvida u naredne račune zbog promene snabdevača električnom energijom.

Korisnici sajta imaće mogućnost uvida u račun za prethodnih 12 meseci zaključno sa obračunom za mesec jun 2013.

O mogućnostima uvida u račun javnog snabdevača "EPS snabdevanje" d.o.o. Beograd bićete blagovremeno obavešteni.

Idi na vrh