Invent  Invent

Razdvajanje instalacija


Za razdvajanje instalacija potrebno je:
  1. Izmiriti dugovanje na brojilu
  2. Dostaviti:
    • fotokopiju lične karte vlasnika objekta
    • dokaz o vlasništvu (kopija plana ili posedovni list)1
  3. Uplatiti taksu u iznosu od 200,00 dinara na tekući račun Republičke uprave javnih prihoda. Tekući račun se razlikuje u zavisnosti od ogranka. Više informacija možete dobiti na šalterima vaše elektrodistribucije.
  4. Na šalteru elektrodistribucije uplatiti taksu za rad komisije
  5. Na šalteru elektrodistribucije podneti Zahtev za razdvajanje instalacija

Nakon izlaska na teren referent, proračunava ukupan iznos koji treba uplatiti na ime troškova priključka. U te troškove spada i iznos naknade za snagu prema važećem cenovniku iz tabele (cena od 1.431,00 din. po kW odnosi se na kupce kod kojih se meri samo energija (kategorija široka potrošnja - grupa domaćinstva).

Cena za ugradnju merne grupe (za kupce kod kojih se meri i snaga) iznosi 2.384,94 din/kW, a ukupan iznos naknade za snagu dobije se množenjem sa maksimalnim opterećenjem koje kupac odabere).

Vrsta priključka Nazivna struja osigurača (A) Odobrena snaga (kW) din / kW Učešće PDV 18% UKUPNO
Monofazni 10 2,3 1.431,00 3.291,30 592,43 3.883,73
Monofazni 16 3,7 1.431,00 5.294,70 953,05 6.247,75
Monofazni 20 4,6 1.431,00 6.582,60 1.184,87 7.767,47
Monofazni 25 5,8 1.431,00 8.299,80 1.493,96 9.793,76
Monofazni 32 7,4 1.431,00 10.589,40 1.906,09 12.495,49
Trofazni 10 6,9 1.431,00 9.873,90 1.777,30 11.651,20
Trofazni 16 11,1 1.431,00 15.884,10 2.859,14 18.743,24
Trofazni 20 13,9 1.431,00 19.890,90 3.580,36 23.471,26
Trofazni 25 17,3 1.431,00 24.756,30 4.456,13 29.212,43
Trofazni 32 22,2 1.431,00 31.768,20 5.718,28 37.486,48
Trofazni 40 27,7 1.431,00 39.638,70 7.134,97 46.773,67
Trofazni 50 34,6 1.431,00 49.512,60 8.912,27 58.424,87
Trofazni 63 43,5 1.431,00 62.248,50 11.204,73 73.453,23

- Napomena: - Obezbeđivanje brojila (novog ili polovnog sa žigom baždarenja ne starijim od 12 meseci), kao i električara, obaveza je podnosioca zahteva.
1 ako se objekat vodi na umrlo lice, neophodno je izvršiti promenu imena kupca. Više o tome možete pogledati ovde.Idi na vrh