Invent  Invent

Promena tarifne kategorije


PROMENA TARIFNE KATEGORIJE (ugradnja direktne merne grupe ili prelazak sa merne grupe na trofazno/monofazno brojilo)
Za promenu tarifne kategorije potrebno je:
  1. Izmiriti dugovanje na brojilu
  2. Priložiti:
    • dokaz o vlasništvu nad objektom - kopiju plana ili posedovni list, odnosno potvrdu iz opštine da je objekat u postupku legalizacije
    • fotokopiju lične karte
  3. Uplatiti taksu u iznosu od 200,00 dinara na tekući račun Republičke uprave javnih prihoda. Tekući račun se razlikuje u zavisnosti od ogranka. Više informacija možete dobiti na šalterima vaše elektrodistribucije.
  4. Na šalteru elektrodistribucije uplatiti taksu u iznosu od 3.304 dinara (za prelazak sa trofaznog brojila na direktnu mernu grupu ili obrnuto), odnosno 3.186,00 dinara za prelazak sa monofaznog brojila na direktnu mernu grupu.
  5. Popuniti Zahtev za promenu kategorije potrošnje.
Idi na vrh