Invent  Invent

Prelazak sa monofaznog na trofazni priključak


Za prelazak sa monofaznog na trofazni priključak potrebno je:

  1. Izmiriti dugovanje na brojilu za monofazni priključak
  2. Uplatiti taksu u iznosu od 200,00 dinara na tekući račun Republičke uprave javnih prihoda. Tekući račun se razlikuje u zavisnosti od ogranka. Više informacija možete dobiti na šalterima vaše elektrodistribucije.
  3. Uplatiti iznos od 2.950,00 dinara za rad komisije
  4. Popuniti Zahtev za prelazak sa monofaznog na trofazni priključak.Nakon izlaska na teren, referent proračunava ukupan iznos koji treba uplatiti na ime troškova priključka. U te troškove spada i iznos naknade za snagu1 prema važećem cenovniku iz tabele (cena od 1.431,00 din. po kW odnosi se na kupce kod kojih se meri samo energija (kategorija široka potrošnja - grupa domaćinstva).


Vrsta priključkaNazivna struja osigurača (A)Odobrena snaga (kW)din / kWUčešćePDV 18%UKUPNO
Monofazni 10 2,3 1.431,00 3.291,30 592,43 3.883,73
Monofazni 16 3,7 1.431,00 5.294,70 953,05 6.247,75
Monofazni 20 4,6 1.431,00 6.582,60 1.184,87 7.767,47
Monofazni 25 5,8 1.431,00 8.299,80 1.493,96 9.793,76
Monofazni 32 7,4 1.431,00 10.589,40 1.906,09 12.495,49
Trofazni 10 6,9 1.431,00 9.873,90 1.777,30 11.651,20
Trofazni1611,11.431,0015.884,102.859,1418.743,24
Trofazni 20 13,9 1.431,00 19.890,90 3.580,36 23.471,26
Trofazni 25 17,3 1.431,00 24.756,30 4.456,13 29.212,43
Trofazni 32 22,2 1.431,00 31.768,20 5.718,28 37.486,48
Trofazni 40 27,7 1.431,00 39.638,70 7.134,97 46.773,67
Trofazni 50 34,6 1.431,00 49.512,60 8.912,27 58.424,87
Trofazni 63 43,5 1.431,00 62.248,50 11.204,73 73.453,23- Nabavka novog brojila i ugradnja padaju na teret podnosioca zahteva.
Idi na vrh