Invent  Invent

Прелазак са монофазног на трофазни прикључак


За прелазак са монофазног на трофазни прикључак потребно је:

  1. Измирити дуговање на бројилу за монофазни прикључак
  2. Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.
  3. Уплатити износ од 2.950,00 динара за рад комисије
  4. Попунити Захтев за прелазак са монофазног на трофазни прикључак.Након изласка на терен, референт прорачунава укупан износ који треба уплатити на име трошкова прикључка. У те трошкове спада и износ накнаде за снагу1 према важећем ценовнику из табеле (цена од 1.431,00 дин. по kW односи се на купце код којих се мери само енергија (категорија широка потрошња - група домаћинства).


Врста прикључкаНазивна струја осигурача (А)Одобрена снага (kW)дин / kWУчешћеПДВ 18%УКУПНО
Монофазни 10 2,3 1.431,00 3.291,30 592,43 3.883,73
Монофазни 16 3,7 1.431,00 5.294,70 953,05 6.247,75
Монофазни 20 4,6 1.431,00 6.582,60 1.184,87 7.767,47
Монофазни 25 5,8 1.431,00 8.299,80 1.493,96 9.793,76
Монофазни 32 7,4 1.431,00 10.589,40 1.906,09 12.495,49
Трофазни 10 6,9 1.431,00 9.873,90 1.777,30 11.651,20
Трофазни1611,11.431,0015.884,102.859,1418.743,24
Трофазни 20 13,9 1.431,00 19.890,90 3.580,36 23.471,26
Трофазни 25 17,3 1.431,00 24.756,30 4.456,13 29.212,43
Трофазни 32 22,2 1.431,00 31.768,20 5.718,28 37.486,48
Трофазни 40 27,7 1.431,00 39.638,70 7.134,97 46.773,67
Трофазни 50 34,6 1.431,00 49.512,60 8.912,27 58.424,87
Трофазни 63 43,5 1.431,00 62.248,50 11.204,73 73.453,23- Набавка новог бројила и уградња падају на терет подносиоца захтева.
Иди на врх