Invent  Invent

Повећање одобрене снаге


За повећање одобрене снаге потребно је:

1. Измирити дуговање на бројилу

2. Приложити:

3. Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.

4. На шалтеру електродистрибуције уплатити таксу у износу од 2.950 динара.

5. Попунити Захтев за повећање одобрене снаге.

 

Иди на врх