Invent  Invent

Obustava isporuke električne energije na zahtev kupca


Saglasno Uredbi o uslovima isporuke el. energije, obustava isporuke na zahtev kupca može se izvršiti u periodu ne kraćem od jedne i ne dužem od dve godine. Pre isteka prve godine kupac je dužan da se javi elektrodistribuciji i opredeli se za nastavak isporuke ili produžetak obustave na još godinu dana. U protivnom operator distributivnog sistema može isključiti objekat kupca sa DEES.

Prilikom podnošenja zahteva za obustavu kupac je u obavezi da:
Kupac može podneti zahtev za isključenje objekta sa mreže, odnosno odjavu brojila sa istim postupkom. Nakon isključenja, ukoliko lice želi ponovno priključenje objekta na sistem, potrebno je da sprovede kompletnu proceduru priključenja. Više o priključenju objekta na DEES možete saznati ovde.
Idi na vrh