Invent  Invent

Korisnici sistema


Kako postati korisnik sistema?

Lice koje želi da postane korisnik sistema, a onda i kupac električne energije treba da podnese zahtev za priključenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem. O samom postupku možete saznati ovde.

Nakon dobijanja Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES, potrebno je obratiti se snabdevaču radi potpisivanja ugovora o prodaji električne energije. Više informacija o tome možete dobiti ovde.

Operator distributivnog sistema priključiće u roku od 15 dana objekat kupca na distributivni sistem ukoliko:
- su ispunjeni uslovi iz rešenja o odobrenju za priključenje na DEES
- je za objekat pribavljena upotrebna dozvola ili da uređaji i instalacije objekta kupca ispunjavaju tehničke i druge propisane uslove
- da je potpisan ugovor o prodaji električne energije

Uslovi za priključenje objekta kupca na DEES propisani su Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije.Idi na vrh