Invent  Invent

Корисници система


Како постати корисник система?

Лице које жели да постане корисник система, а онда и купац електричне енергије треба да поднесе захтев за прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем. О самом поступку можете сазнати овде.

Након добијања Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС, потребно је обратити се снабдевачу ради потписивања уговора о продаји електричне енергије. Више информација о томе можете добити овде.

Оператор дистрибутивног система прикључиће у року од 15 дана објекат купца на дистрибутивни систем уколико:
- су испуњени услови из решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС
- је за објекат прибављена употребна дозвола или да уређаји и инсталације објекта купца испуњавају техничке и друге прописане услове
- да је потписан уговор о продаји електричне енергије

Услови за прикључење објекта купца на ДЕЕС прописани су Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке електричне енергије.Иди на врх