Invent  Invent

Контакт


Оператотор дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција  Ниш

 

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18105 Ниш

Матични број: 07005466

ПИБ: 100001378

Web: www.jugoistok.com

Телефон: 018/518-500

(Поштовани купци, ово није број за пријаве и рекламације. Више о пријавама и рекламацијама можете наћи овде)

Факс: 018/4533-315

Кориснички центар: 0800-018-000

 

Како доћи до нас?

Иди на врх