Invent  Invent

ОбаПД Југоисток


Обавештење о закљученом уговору за ЈН 199-16

Обавештење о донетој одлуци  Републичке комисије за ЈН 199-16

Обавештење о закљућеном уговору за ЈН197-16

Одлука о додели уговора за ЈН 197-16

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН199-16

 Одлука о додели уговора за ЈН 199-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 197-16

Седма измена конкурсне документације за ЈН 197-16

Тринаеста појашњења за ЈН 197-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 197-16

Шеста измена Конкурсне документације за ЈН 197-16

Дванаеста појашњења за ЈН 197-16

 Једанаеста појашњења за ЈН 197-16

Десета појашњења за ЈН 197-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 197-16

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН 197/16

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН 199-16

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН 199-16

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора за ЈН 199-16

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН 199-16

Обавештење о поништењу послупка за ЈН 199-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 210-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 181-16, партија 3

Одлука о додели уговора за ЈН 158-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-16

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 197-16

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за ЈН 181-16, партија 1

Пета измена и допуна КД за ЈН 197-16

Девета појашњења за ЈН 197-16

Осма појашњења за ЈН 197-16

Четврта измена и допуна КД за ЈН 197-16

Седма појашњења за ЈН 197-16

Шеста појашњења за ЈН 197-16

Пета појашњења за ЈН 197-16

Четврта појашњења за ЈН 197-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 197-16

Трећа измена и допуна за ЈН 197-16

Трећа појашњења за ЈН 197-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 197-16

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 210-16

Друга појашњења за ЈН 197-16

Прва допуна конкурсне документације за ЈН 197-16

Прва појашњења за ЈН 197-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 200-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 158-16

Трећа измена конкурсне документације за ЈН 158-16

Трећа појашњења за ЈН 158-16

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 181-16 партија 1

Конкурсна документација за ЈН 197-16

Позив за подношење понуда за ЈН 197-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 181-16 партија 2

Друга појашњења за ЈН 158-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 158-16

Прва појашњења за ЈН 158-16

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 199-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 158-16 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 157-16

Одлука о додели уговора за ЈН 199-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН170-16 -  партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму  за ЈН 170-16 -партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 170-16 - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 170-16 - партија 2 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 170-16 - партија 1

Конкурсна документација за ЈН 158-16

INVITATION TO TENDER ЈН 158-16

Позив за подношење понуда за ЈН 158-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 198-16

Одлука о закљушењу оквирног споразума за ЈН 170-16, партија 5

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 170-16, партија 4

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 170-16, партија 3

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 170-16, партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 170-16, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 145-16, партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 145-16, партија 3

Обавешење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 145-16, партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 145-16, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 145-16, партија 5

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 181-16 партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 201-16

Двадесетдевето појашњење за ЈН 199-16

Двадесетосмо појашњење за ЈН 199-16

Двадесетседмо појашњење за ЈН 199-16

Двадесетшесто појашњење за ЈН 199-16

Двадесетпето појашњење за ЈН 199-16

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 157-16

Одлука о додели уговора за ЈН 198-16

Одлука о закључењу оквирног спразума за ЈН 181-16 партија 3

Одлука о закључењу оквирног спразума за ЈН 181-16 партија 2

Одлука о закључењу оквирног спразума за ЈН 181-16 партија 1

Двадесетчетврто појашњење за ЈН 199-16

Трећа измена конкурсне документације за ЈН 199-16

Двадесеттрећа појашњења за ЈН 199-16

Двадесетдруга појашњења за ЈН 199-16

Двадесетпрва појашњења за ЈН 199-16

Двадесета појашњења за ЈН 199-16

Деветнаеста појашњења за ЈН 199-16

Осамнаеста појашњења за ЈН 199-16

Седамнаеста појашњења за ЈН 199-16

Шеснаеста појашњења за ЈН 199-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 199-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 199-16

Петнаеста појашњења за ЈН 199-16

Четрнаеста појашњења за ЈН 199-16

Тринаеста појашњења за ЈН 199-16

Дванаеста појашњења за ЈН 199-16 

Једанаеста појашњења за ЈН 199-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 199-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 199-16

Десета појашњења за ЈН 199-16

Девета појашњења за ЈН 199-16

Осма појашњења за ЈН 199-16

Седмо појашњење за ЈН 199-16 

Шеста појашњења за ЈН 199-16

Пета појашњења за ЈН 199-16

Четврта појашњења за ЈН 199-16

Трећа појашњења за ЈН 199-16 

Обавештење о залљученом оквирном споразуму за ЈН 127-16

Друга појашњења за ЈН 199-16

Прва појашњења за ЈН 199-16 - четврти део

Прва појашњења за ЈН 199-16 - трећи део

Прва појашњења за ЈН 199-16 - други део

Прва појашњења за ЈН 199-16 - први део

 Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 201-16

Друга појашњења за ЈН 157-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 157-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 170-16

Десета појашњења за ЈН 170-16

Девета појашњења за ЈН 170-16

Осма п0јашњења за ЈН 170-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 157-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 157-16

Прва појашњења за ЈН 157-16

Седма појашњења за ЈН 170-16

Шеста појашњења за ЈН 170-16

Трећа измена конкурсне документације за ЈН 181-16

Трећа појашњења за ЈН 181-16

Пета појашњења за ЈН 170-16

Конкурсна документација за Јн 199-16

Позив за подношење позива за ЈН 199-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за  ЈН 198-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 198-16

Четврта појашњења за ЈН 198-16

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 145-16 партија 5

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 145-16 партија 4

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 145-16 партија3

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 145-16 партија 2

 Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 145-16 партија 1

Друга измена конкурсне документације за ЈН 181-16

Друго појашњење за ЈН 181-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 128-16

Четврта појашњења за ЈН 170-16

Трећа појашњења за ЈН 170-16

Друга појашњења за ЈН 170-16
Прва измена конкурсне документације за ЈН 198-16

Измена конкурсне документације за ЈН 181-16

Прва појашњења за ЈН 181-16

Измена конкурсне документације за ЈН 170-16

Прва појашњења за ЈН 170-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 114-16

Друго појшњење за ЈН 198-16

Прва појашњења за ЈН 198-16

Конкурсна документација за ЈН 181-16

Позив за подношење понуда за ЈН 181-16

Конкурсна документација за ЈН 170-16

Позив за подношење понуда за ЈН 170-16

Конкурсна документација за ЈН 157-16

Позив за подношење понуда за ЈН 157-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 115-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 48-16

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 127-16

Конкурсна документација за ЈН 198-16

Позив за подношење понуда за ЈН 198-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-16

Одлука о додели уговора за ЈН 201-16

Прве додатне информације или појашњења за ЈН 201-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-16

Конкурсна документација за ЈН 201-16

Позив за подношење понуда за ЈН 201-16

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН 48-16

Одлука о додели уговора за ЈН 114-16

Одлука о додели уговора за ЈН 128-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 41-16

Одлука о додели уговора 87-16

Одлука о додели уговора 79-16

Треће појашњење за 127-16

Друо појашњење за 127-16

Прва појашњења за ЈН 127-16

Конкурсна документација за ЈН 145-16

Позив за подношење понуда за ЈН  145-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 80-16

Конкурсна документација за ЈН 127-16

Позив за подношење понуда за ЈН 127-16

Обавештење о обустављеном поступку за ЈН 81-16

Одлука о обустави поступка за ЈН 81-16

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за ЈН 41-16

Прва појашњења за ЈН 128-16

Шесто појашњење за ЈН 79-16

Пета појашњења за ЈН 114-16

Десета појашњења за ЈН 81-16

Друга појашњења за ЈН 87-16

Конкурсна документација за ЈН 128-16

Позив за подношење понуда за ЈН 128-16

Девета појашњења за ЈН 81-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 114-16

Четврта појашњења за ЈН 114-16

Трећа појашњења за ЈН 114-16

Осма појашњења за ЈН 81-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 79-16

Трећа измена конкурсне документације за ЈН 79-16

Пета појашњења за ЈН 79-16

Четврта појашњења за ЈН 79-16

Седма појашњења за ЈН 81-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 79-16

Треће појашњење за ЈН 79-16

Друго појашњење за ЈН 114-16

Одлука о додели оквирног споразума за ЈН 80-16

Измена конкурсне документације за ЈН 114-16

Прва појашњења за ЈН 114-16

Друга појашњења за ЈН 79-16

Шеста појашњења за ЈН 81-16

Пета појашњења за ЈН 81-16

Четврта појашњења за ЈН 81-16

Прва појашњења за ЈН 87-16

Измена конкурсне документације за ЈН 79-16

Прва појашњења за ЈН 79-16

Трећа појашњења за ЈН 81-16

Друга појашњења за ЈН 81-16

 Прва појашњења за ЈН 81-16

Конкурсна документација за ЈН 114-16

Позив за подношење понуде за ЈН 114-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 13-16 пп

Конкурсна документација за ЈН 81-16

Позив за подношење понуда за ЈН 81-16

Конкурсна документација за ЈН 79-16

Позив за подношење понуда за ЈН 79-16

Конкурсна документација за ЈН 87-16

Позив за подношење понуда за ЈН 87-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 67-16

Четврта појашњења за ЈН 82-16

Трећа појашњења за ЈН 80-16

Tрећа појашњења за ЈН 82-16

Друго појашњење за ЈН 82-16

Прво појашњење за ЈН 82-16

Друго појашњење за ЈН 80-16

Прво појашњење за ЈН 80-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 49-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 40-16

Конкурсна документација за ЈН 82-16

Позив за подношење понуда за ЈН 82-16

Одлука о додели уговора за ЈН 67-16

Позив за подношење понуда за ЈН 80-16

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 41-16

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 48-16

Одлука о закључењу оквирног споразума ЈН 13-16пп

Одлука о додели уговора за ЈН 49-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 1, по захтевници 3-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 2, по захтевници 3-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 10, по захтевници 2-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 9, по захтевници 2-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 1, по захтевници 2-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14, партија 9, по захтевници 1-16

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 39-16

Обавештење о обустави поступка за ЈН 23-16

Одлука о додели уговора за ЈН бр 48-16

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 41-16

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 40-16

Конкурсна документација за ЈН 67-16

Позив за подношење понуда за ЈН 67-16

Одлука о обустави поступка за ЈН 23-16

Одлука о обустави поступка за ЈН 39-16

Шеста појашњења за ЈН 48-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН бр 48-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, партија 14, по захтевници 2-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, партија 13, по захтевници 4-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, партија 14, по захтевници 1-16

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр 06-14 Партија 13 по захтевници 3-16

 Пета појашњења за ЈН 48-16

Обавештење о обустављеном поступку за ЈН 13-16

Друга појашњења за ЈН 41-16

Прва појашњења за ЈН 41-16

Четврта појашњења за ЈН 48-16

Трећа појашњења за ЈН 48-16

Друга појашњења за ЈН 48-16

Прва појашњења за ЈН 48-16

Обавештење о продужењу рока за ЈН 40-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 40-16

Прва појашњења за ЈН 40-16

Конкурсна документација за ЈН 48-16

Позив за подношење понуда за ЈН 48-16

Одлука о обустави поступка за ЈН 13-16

Конкурсна документација за ЈН бр. 49-16

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 49-16

Прво појашњење за ЈН 23/16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 41-16

Конкурсна документација за ЈН 41-16

Позив за подношење понуда за ЈН 41-16

Конкурсна документација за ЈН 40-16

Позив за подношење понуда за ЈН 40-16

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0269-15

Конкурсна документација за ЈН 23-16

Позив за подношење понуда за ЈН 23-16

Конкурсна документација за ЈН 39-16

Позив за подношење понуда за ЈН 39-16

Двадесетпрва појашњења за ЈН 13-16

Двадесета појашњења за ЈН 13-16

Деветнаеста појашњења за ЈН 13-16

Осамнаеста појашњења за ЈН 13-16

Седамнаеста појашњења за ЈН 13-16

Шеснаеста појашњења за ЈН 13-16

Петнаеста појашњења за ЈН 13-16

Друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 13-16

Измењена спецификација испоруке и уградње у ЕЕО ОДС 13-16

Трећа измена конкурсне документације за ЈН 13-16

Четрнаеста појашњења за ЈН 13-16

Тринаеста појашњења за ЈН 13-16

Дванаеста појашњења за ЈН 13-16

Једанаеста појашњења за ЈН 13-16

Десета појашњења за ЈН 13-16

Девета појашњења за ЈН 13-16

Обавештење о обустављеном поступку за ОДС-НИ-0105-15

Осма појашњења за ЈН 13-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 13-16

Седма појашњења за ЈН 13-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 13-16

Шеста појашњења за ЈН 13-16

Пета појашњења за ЈН 13-16

Четврта појашњења за ЈН 13-16

Трећа појашњења за ЈН 13-16

Друга појашњења за ЈН 13-16

Прва појашњења за ЈН 13-16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ОДС-НИ-0293-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0192-15

 Одлука о обустави поступка за ОДС-НИ-0105-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0019-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 13-16

Техничке карактеристике и каталог материјала за ЈН 13-16

Спецификација испоруке и уградње у ЕЕО ОДС 13-16

Конкурсна документација за ЈН 13-16

Invitation to tender JN 13-16

Позив за подношење понуда за ЈН 13-16

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0294-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0256-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0254-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0295-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0097-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0047-15

Обавештење о обустави поступка за ОДС-НИ-0255-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0179-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0261-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0162-15

Обавештење о обустави поступка за ОДС-НИ-0303-15

Одлука о обустави поступка за ОДС-НИ-0255-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ОДС-НИ-0105-15

Одлука о обустави поступка за ОДС-НИ-0303-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0019-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0295-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0293-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0192-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0105-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0148-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0269-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0256-15

Одлука о додели уговора за ЈН бр. ОДС-НИ-0254-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0050-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0294-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0147-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0048-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0163-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0106-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0045-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0046-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0104-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0179-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0261-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0097-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0162-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0049-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0022-15

Треће додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0192-15

Девета појашњења за ОДС-НИ-0294-15

Осма појашњења за ОДС-НИ-0294-15

Седма појашњења за ОДС-НИ-0294-15

Друга појашњења за ОДС-НИ-0293-15

Трећа појашњења за ОДС-НИ-0192-15

Друга појашњења за ОДС-НИ-0269-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0148-15

Друга измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0293-15

Шесте додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Прва измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0293-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0293-15

Пете додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0295-15

Треће додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15

Друге додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15

Треће додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0261-15

Друга измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0294-15

Четврте додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Друге додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0192-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0163-15

Друге додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0261-15

Прва измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0269-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0269-15

Треће додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0192-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0162-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0179-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0147-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0106-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0048-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0045-15

Прва измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0261-15

Прва измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0256-15

Прва измена и допуна конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0294-15

Друге додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0019-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0019-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0047-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0192-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0192-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0294-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0050-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0269-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0269-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0303-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0303-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0254-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0254-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0293-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0293-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр ОДС-НИ-0020-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0046-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0295-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0295-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0104-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0255-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0255-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0294-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0294-15

Прва појашњења за ОДС-НИ-0261-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0105-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0105-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0261-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0261-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0097-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0097-15

Одлука о oбустави поступка за ОДС-НИ-0020-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0049-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0022-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0256-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0179-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0179-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0256-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0147-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0162-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0162-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 14, по захтевници 10-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 37-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 13, по захтевници 10-15

Треће појашњење за ОДС-НИ-0045-15

прво појашњење за ОДС-НИ-0048-15

Друго појашњење за ОДС-НИ-0148-15

Друго појашњење за ОДС-НИ-0047-15

Прва појашњења за ОДС-НИ-0049-15

Прва појашњења за ОДС-НИ-0148-15

Друге додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0050-15

Прва појашњења за ОДС-НИ-0047-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници 10-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0163-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0163-15

Измена конкурсне докуемнтације за ОДС-НИ-0047-15

Измена конкурсне документације за ОДС-НИ-0047-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0148-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0148-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0147-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0147-15

Друго појашњење за ОДС-НИ-0045-15

Прва измена за одс-ни-0045-15

Прво појашњење за одс-ни-0045-15

 Конкурсна документација за ОДС-НИ-0106-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0106-15 

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр ОДС-НИ-0050-15

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 30-15

Четврто појашњење за ОДС-НИ-0022-15

Треће појашњење за ОДС-НИ-0022-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0045-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0045-15

Прво обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ОДС-НИ-0022-15

Друга измена конкурсне документације за ОДС-НИ-0022-15

Друго појашњење за ОДС-НИ-0022-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0050-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0050-15

Прво обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ОДС-НИ-0020-15

Прва измена конкурсне документације за ОДС-НИ-0020-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0048-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0048-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0104-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0104-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0047-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0047-15

Прва измена конкурсне документације за ОДС-НИ-0022-15

Прво појашњење за ОДС-НИ-0022-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0049-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0049-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0046-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0046-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 25-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0022-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0022-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0020-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0020-15

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 30-15

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 29-15

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 11-15

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 37-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 75-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 75-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 75-14

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 75-14

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 25-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 14, по захтевници 9-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 13, по захтевници 9-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници 9-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 7, по захтевници 9-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 23-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 42-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници 8-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници 7-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 7, по захтевници 7-15

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 23-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 19-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 38-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 14-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 35-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 39-15

Обавештење о поништењу поступка за ЈН бр 26-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр  24-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 27-15, ПАРТИЈА 4

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 31-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 37-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 36-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 33-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 27-15 ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 27-15 ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 41-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 18-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 27-15 ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 34-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 42-15

Треће појашњење за ЈН бр 42-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 19-15

Прво појашњење за ЈН бр 19-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 32-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 07-15, ПАРТИЈА 4

Друго појашњење за ЈН бр 42-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 30-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 01-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 04-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 03-15

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 35-15

Прво појашњење за ЈН бр 35-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 14-15

Одлука о начину окончања започетих набавки након статусне промене

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 08-15

Прво појашњење за ЈН бр 42-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 10-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 17-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 23-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 13-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14 - ПАРТИЈА 14 - по захтевници 6-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14 - ПАРТИЈА 13 - по захтевници 6-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14 - ПАРТИЈА 9 - по захтевници 6/15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06-14 - ПАРТИЈА 1 - по захтевници 6-15

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НАКОН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 14-15

Појашњење за ЈН бр 14-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 05-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 09-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 07-15 - ПАРТИЈА 1

Позив за подношење понуда за ЈН бр 19-15

Конкурсна документација за ЈН бр 19-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 12-15

Прво појашњење за ЈН бр 36-15

Конкурсна документација за ЈН бр 39-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 39-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 07-15 - ПАРТИЈА 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 38-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 07-15 - ПАРТИЈА 2

Позив за подношење понуда за ЈН бр 42-15

Конкурсна документација за ЈН бр 42-15

Прво појашњење за ЈН бр 37-15

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања за ЈН бр 34-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 11-15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 13, по захтевници 5/15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 7, по захтевници 5/15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 7, по захтевници 4/15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 25-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 28-15

Конкурсна документација за ЈН бр 35-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 35-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 02-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 13-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-15

Конкурсна документација за ЈН бр 41-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 41-15

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр 34-15

Конкурсна документација за ЈН бр 34-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 18-15

Конкурсна документација за ЈН бр 18-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 33-15

Конкурсна документација за ЈН бр 33-15

Конкурсна документација за ЈН бр 14-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 14-15 

Пето појашњење за  ЈН бр 27-15 

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 9, по захтевници 4/15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 2, по захтевници 4/15

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН бр 06/14 - ПАРТИЈА 1, по захтевници 4/15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 36-15

Конкурсна документација за ЈН бр 36-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 26-15

Конкурсна документација за ЈН бр 37-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 37-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 31-15

Конкурсна документација за ЈН бр 31-15

Треће појашњење за ЈН бр 26-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 29-15

Дванаеста појашњења за ЈН бр 23-15

Једанаеста појашњења за ЈН бр 23-15

Десета појашњења за ЈН бр 23-15

Четврта појашњења за ЈН бр 27-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 27-15

Друго појашњење за ЈН бр 08-15

Треће појашњење за ЈН бр 27-15

Прва појашњења на питања понуђача за ЈН бр 32-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 38-15

Конкурсна документација за ЈН бр 38-15

Измена конкурсне документације за Јн бр 26-15

Друго појашњење за ЈН бр 26-15

Трећа појашњења на питања понуђача за ЈН бр 28-15

Друго појашњење за ЈН бр 27-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 10-15

Измењена и допуњена конкурсна документација за ЈН бр 10-15

Прво појашњење за ЈН бр 07-15

Друга појашњења за ЈН бр 05-15

Трећа појашњења на питања понуђача за ЈН бр 11-15

Друга појашњења на питања понуђача за ЈН бр 11-15

Прва појашњења за ЈН бр 27-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 27-15

Девето појашњење за ЈН бр 23-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 28-15

Измењена конкурсна документација за ЈН бр 28-15

Друга појашњења на питања понуђача за ЈН бр 28-15

Пета измена конкурсне документације за ЈН бр 23-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 23-15

Осмо појашњење за ЈН бр 23-15

Седмо појашњење за ЈН бр 23-15

Шесто појашњење за ЈН бр 23-15

Пето појашњење за ЈН бр 23-15

Четврто појашњење за ЈН бр 23-15

Прво појашњење за ЈН бр 26-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 32-15

Конкурсна документација за ЈН бр 32-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 17-15

Пето појашњење за ЈН бр 17-15

Прво појашњење за ЈН бр 04-15

Друго појашњење за ЈН бр 03-15

Прво појашњење за ЈН бр 03-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 66-14

Друго појашњење за ЈН бр 13-15

Прво појашњење за ЈН бр 05-15

Четвртa измена конкурсне документације за ЈН бр 23-15

Прва појашњења за ЈН бр 08-15

Прва појашњења за ЈН бр 13-15

Пето појашњење за ЈН бр 09-15

Трећа измена конкурсне документације за ЈН бр 23-15

Трећа појашњења за ЈН бр 23-15

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈН бр 75-14,2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 32-13

Четврто појашњење за ЈН бр 09-15

Треће појашњење за ЈН бр 01-15

Друга појашњења за ЈН бр 01-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 74-15 ПАРТИЈА 1

Трећа појашњења за ЈН бр 02-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 74-14 ПАРТИЈА 2

Друга измена конкурсне документације за ЈН бр 23-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 26-15

Конкурсна документација за ЈН бр 26-15

Прво појашњење за ЈН бр 01-15

Друго појашњење за ЈН бр 25-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 04-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 03-15

Четврто појашњење за ЈН бр 17-15

Прво појашњење за ЈН бр 25-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 23-15

Друго појашњење за ЈН бр 23-15

Прво појашњење за ЈН бр 23-15

Трећа појашњења за ЈН бр 09-15

Прво појашњење за ЈН бр 24-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 24-15

Треће појашњење за ЈН бр 17-15

Друго појашњење за ЈН бр 17-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 29-15

Конкурсна документација за ЈН бр 29-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 65-14

Прво појашњење за ЈН бр 11-15

Друга појашњења за ЈН бр 09-15

Прва појашњења за ЈН бр 09-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 75-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 07-15

Конкурсна документација за ЈН бр 07-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 27-15

Конкурсна документација за ЈН бр 27-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 12-15

Конкурсна документација за ЈН бр 12-15

Измена конкурсне документације за ЈН бр 11-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 11-15

Конкурсна документација за ЈН бр 11-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 08-15

Конкусна документација за ЈН бр 08-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 05-15

Конкурсна документација за ЈН бр 05-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 30-15

Конкурсна документација за ЈН бр 30-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 10-15

Конкурсна документација за ЈН бр 10-15

Прва појашњења за ЈН бр 17-15

Прва појашњења за ЈН бр 28-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 28-15

Конкурсна документација за ЈН бр 28-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 24-15

Конкурсна документација за ЈН бр 24-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 25-15

Конкурсна документација за ЈН бр 25-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 23-15

Конкурсна документација за ЈН бр 23-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 13-15

Конкурсна документација за ЈН бр 13-15

Обавештење о донетој Одлуци републичке комисије за ЈН бр 75-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 75-14

Друга појашњења на питања понуђача за ЈН бр 02-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 03-15

Конкурсна документација за ЈН бр 03-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 04-15

Конкурсна документација за ЈН бр 04-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 17-15

Конкурсна документација за ЈН бр 17-15

Прва појашњења за ЈН бр 02-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 34-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 01-15

Конкурсна документација за ЈН бр 01-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 06-15

Конкурсна документација за ЈН бр 06-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 02-15

Конкурсна документација за ЈН бр 02-15

Позив за подношење понуда за ЈН бр 09-15

Конкурсна документација за ЈН бр 09-15

Обавештење о донетој одлуци по захтеву за заштиту права за ЈН бр 32-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 13-14

Обавештење о донетој Одлуци Републичке комисије за ЈН бр 13-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 76-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 66-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 66-14

Прво појашњење за ЈН бр 66-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 26-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 58-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 1, по захтевници бр 3-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 2, по захтевници бр 3-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 7, по захтевници бр 3-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници бр 3-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 13, по захтевници бр 3-15

Прво појашњење за ЈН бр 74-14

Друго појашњење за ЈН бр 74-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 07-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 19-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 72-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 69-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 12-14

Шеста измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Седмо појашњење за ЈН бр 65-14 

Шесто појашњење за ЈН бр 65-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 66-14

Конкурсна документација за ЈН бр 66-14

Пета измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 74-14

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 07-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 65-14

Четврта измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Пето појашњење за ЈН бр 65-14

Четврто појашњење за ЈН бр 65-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 73-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 71-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 1, по захтевници бр 2-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 2, по захтевници бр 2-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 7, по захтевници бр 2-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници бр 2-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 13, по захтевници бр 2-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 14, по захтевници бр 2-15

Трећа измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Треће појашњење за ЈН бр 65-14

Друго појашњење за ЈН бр 65-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 35-14

Друго појашњење за ЈН бр 76-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 74-14

Конкурсна документација за ЈН бр 74-14

Појашњење за ЈН бр 34-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 51-14

Прво појашњење за ЈН бр 76-14

Друга измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Прво појашњење за ЈН бр 65-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 32-13

Измена конкурсне документације за ЈН бр 65-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 65-14

Конкурсна документација за ЈН бр 65-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 76-14

Конкурсна документација за ЈН бр 76-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 56-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 36-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 18-14

Трећа измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 26-14

Друга измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 26-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 34-14

Конкурсна документација за ЈН бр 34-14

Обавештење о одлуци Републичке комисије за ЈН бр 26-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 26-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 1, по захтевници бр 1-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 7, по захтевници бр 1-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 9, по захтевници бр 1-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 13, по захтевници бр 1-15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 14, по захтевници бр 1-15

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 52-14

Прва појашњења за ЈН бр 12-14

Треће обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 58-14

Треће појашњење за ЈН бр 58-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 63-14

Друго појашњење за ЈН бр 72-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 75-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 70-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 67-14

Шеста појашњења за ЈН бр 75-14

Друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 58-14

Друго појашњење за ЈН бр 58-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 16-14

Прво појашњење за ЈН бр 72-14

Пета појашњења за ЈН бр 75-14

Четврто појашњење за ЈН бр 75-14

Друго појашњење за ЈН бр 75-14

Треће појашњење за ЈН бр 75-14

Трећа појашњења за ЈН бр 69-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 47-14

Друга појашњења за ЈН бр 69-14

Прва појашњења за ЈН бр 75-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 58-14

Прва појашњења за ЈН бр 58-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 19-14

Друга измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 19-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 13-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 48-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 32-13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 14

Појашњење за ЈН бр 69-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 12-14

Конкурсна документација за ЈН бр 12-14

Треће појашњење за ЈН бр 35-14

Друго појашњење за ЈН бр 35-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 75-14

Конкурсна документација ЈН бр 75-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 73-14

Конкурсна документација за ЈН бр 73-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 3

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 4

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 5

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 6

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 8

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 11

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 12

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 15

Прва појашњења за ЈН бр 35-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 72-14

Конкурсна документација за ЈН бр 72-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 69-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 61-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 64-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 52-14

Конкурсна документација за ЈН бр 52-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 68-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 32-13

Конкурсна документација за ЈН бр 32-13

Измена конкурсне документације за ЈН бр 19-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 37-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 69-14

Конкурсна документација за ЈН бр 69-14

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 13-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 18-14

Конкурсна документација за ЈН бр 18-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 70-14

Конкурсна документација за ЈН бр 70-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 13-14

Конкурсна документација за ЈН бр 13-14

Прва појашњења за ЈН бр 51-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 19-14

Конкурсна документација за ЈН бр 19-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 58-14

Конкурсна документација за ЈН бр 58-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 45-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 25-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 10-14 ПАРТИЈА 1

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 10-14 ПАРТИЈА 2

Позив за подношење понуда за ЈН бр 35-14

Конкурсна документација за ЈН бр 35-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 71-14

Конкурсна документација за ЈН бр 71-14

Друго појашњење за ЈН бр 16-14

Појашњења за ЈН бр 16-14

Прва појашњења за ЈН бр 36-14

Друга појашњења за ЈН бр 48-14

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈН бр 07-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 51-14

Конкурсна документација за ЈН бр 51-14

Конкурсна документација за ЈН бр 36-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 36-14

Прво појашњење за ЈН бр 48-14

Конкурсна документација за ЈН бр 47-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 47-14

Друга појашњења за ЈН бр 61-14

Друга појашњења за ЈН бр 64-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 67-14

Конкурсна документација за ЈН бр 67-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 57-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 49-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 16-14

Конкурсна документација за ЈН бр 16-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 26-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 48-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 64-14

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр 26-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 25-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 61-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 63-14

Конкурсна документација за ЈН бр 63-14

Прва појашњења на питања понуђача за ЈН бр 61-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 56-14

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 10-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 26-14

Обавештење о одлуци републичке комисије за ЈН бр 26-14

Прво појашњење за ЈН бр 64-14

Друга појашњења на питања понуђача за ЈН бр 37-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 23-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 10-14

Конкурсна документација за ЈН бр 10-14

Друга појашњења за ЈН бр 45-14

Друга појашњења за ЈН бр 56-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 64-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 48-14

Конкурсна документација за ЈН бр 48-14

Прво појашњење за ЈН бр 56-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 49-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 25-14

Конкурсна документација за ЈН бр 25-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 43-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 61-14

Конкурсна документација за ЈН бр 61-14

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр 49-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 29-14 ПАРТИЈА 1

Позив за подношење понуда за ЈН бр 64-14

Конкурсна документација за ЈН бр 64-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 29-14 ПАРТИЈА 2

Пета појашњења за ЈН бр 07-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 56-14

Конкурсна документација за ЈН бр 56-14

Четврта појашњења за ЈН бр 07-14

Друга измена конкурсне документације за ЈН бр 06-14

Прва измена конкурсне документације за ЈН бр 06-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 06-14

Конкурсна документација за ЈН бр 06-14

Прва појашњења на питања понуђача за ЈН бр 37-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 07-14

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за ЈН бр 07-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 37-14

Конкурсна документација за ЈН бр 37-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 44-14

Прва појашњења за ЈН бр 45-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 23-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 30-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 45-14

Конкурсна документација за ЈН бр 45-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 17-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 40-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 41-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 42-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 29-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 01-14 ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 14-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 20-14

Конкурсна документација за ЈН бр 57-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 57-14

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр 49-14

Конкурсна документација за ЈН бр 49-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 39-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 22-14 за ПАРТИЈУ 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 22-14 за ПАРТИЈУ 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 38-14

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр 23-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 22-14 за ПАРТИЈУ 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 05-14 ПАРТИЈА 1

Измена конкурсне документације за ЈН бр 29-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 29-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 26-14

Прво појашњење за ЈН бр 26-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 07-14

Трећа појашњења за ЈН бр 07-14

Друга појашњења за ЈН бр 07-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 21-14

Појашњење за ЈН бр 17-14

Треће појашњење за ЈН бр 30-14

Прво појашњење за ЈН бр 29-14

Прво појашњење за ЈН бр 07-14

Друго појашњење за ЈН бр 30-14

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања за ЈН бр 23-14

Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања за ЈН бр 23-14

Друго појашњење за ЈН бр 39-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 30-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 30-14 

Измена конкурсне документације за ЈН бр 40-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 41-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 42-14

Прво појашњење за ЈН бр 43-14

Прво појашњење за ЈН бр 44-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 26-14

Конкурсна документација за ЈН бр 26-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 07-14

Позив за подношење понуда преведен и на енглеском језику за ЈН бр 07-14

Конкурсна документација за ЈН бр 07-14

Четврто појашњење за ЈН бр 42-14

Појашњење по службеној дужности за ЈН бр 41-14

Појашњење по службеној дужности за ЈН бр 42-14

Друго појашњење за ЈН бр 40-14

Треће појашњење за ЈН бр 40-14

Друго појашњење за ЈН бр 41-14

Треће појашњење за ЈН бр 41-14

Друго појашњење за ЈН бр 42-14

Треће појашњење за ЈН бр 42-14 

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр 15-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 29-14

Конкурсна документација за ЈН бр 29-14

Прво појашњење за ЈН бр 30-14

Прво појашњење за ЈН бр 38-14

Прво појашњење за ЈН бр 39-14

Прво појашњење за ЈН бр 14-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 17-14

Конкурсна документација за ЈН бр 17-14

Прво појашњење за ЈН бр 40-14

Прво појашњење за ЈН бр 41-14

Прво појашњење за ЈН бр 42-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 44-14

Конкурсна документација за ЈН бр 44-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 05-14 ПАРТИЈА 2

Измена конкурсне документације за ЈН бр 21-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 20-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 40-14

Конкурсна документација за ЈН бр 40-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 41-14

Конкурсна документација за ЈН бр 41-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 42-14

Конкурсна документација за ЈН бр 42-14

Допуна конкурсне документације за ЈН  бр 14-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 30-14

Конкурсна документација за ЈН бр 30-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр 11-14

Осмо појашњење за ЈН бр 29-13

Седмо појашњење за ЈН бр 29-13

Шесто појашњење за ЈН бр 29-13

Пето појашњење за ЈН бр 29-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 39-14

Конкурсна документација за ЈН бр 39-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 38-14

Конкурсна документација за ЈН бр 38-14

Четврто појашњење за ЈН бр 29-13

Треће појашњење за ЈН бр 29-13

Измена конкурсне документације за ЈН бр 29-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 09-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 14-14

Конкурсна документација за ЈН бр 14-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 01-14 ПАРТИЈА 2

Друго појашњење за ЈН бр 29-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 20-14

Конкурсна документација за ЈН бр 20-14

Конкурсна документација за ЈН бр 21-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 21-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 22-14

Конкурсна документација за ЈН бр 22-14

Прво појашњење за ЈН бр 29-13

Конкурсна документација за ЈН бр 29-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 29-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 01-14 - ПАРТИЈА 1

Прво појашњење за ЈН бр 09-14

Друга измена конкурсне документације за ЈН бр 15-14

Измена конкурсне документације за ЈН бр 15-14

Обавештење о покретању поступка ЈН бр 15-14

Конкурсна документација за ЈН бр 15-14

Обавештење о закљученом уговуру за ЈН бр 11-13,ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 01-14,ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 01-14,ПАРТИЈА 4

Појашњења везана за конкурсну документацију за ЈН бр. 05/14

Исправка  конкурсне документације за ЈН бр. 05/14

Друга исправка конкурсне документације за ЈН бр. 11/14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр. 11/14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 01-14,ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 03-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 05-14

Конкурсна документација за ЈН бр 05-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 09-14

Конкурсна документација за ЈН бр 09-14

Позив за подношење понуда за ЈН 11/14

конкурсна документација за ЈН 11/14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 04-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 02-14

Обавештење о продужењу рока за ЈН бр 01-14

Тринаесто појашњење за ЈН бр 01-14

Дванаесто појашњење за ЈН бр 01-14

Једанаесто појашњење за ЈН бр 01-14

Десето појашњење за ЈН 01-14

Девето појашњење за ЈН бр 01-14

Осмо појашњење за ЈН бр 01-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 26-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 05-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 01-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 30-13

Седма појашњења за ЈН бр 01-14

Шеста појашњења за ЈН бр 01-14

Пета појашњења за ЈН бр 01-14

Четврта појашњења за ЈН бр 01-14

Прва појашњења за ЈН бр 03-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 31-13

Трећа појашњења за ЈН бр 01-14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 11-13 за ПАРТИЈУ 2

Позив за подношење понуда за ЈН бр 03-14

Конкурсна документација за ЈН бр 03-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 01-14

Конкурсна документација за ЈН бр 01-14

Појашњење за ЈН бр 01-14 за ПАРТИЈУ 4

Друго појашњење за ЈН бр 01-14 за ПАРТИЈУ 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 02-14

Обавештење о обустави поступка за ЈН-бр 17-13

Измена и допуна за ЈН бр 05-13

Прво појашњење за ЈН бр 05-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 05-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 28-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 17-13

Четврто појашњење за ЈН бр 30-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН-бр 34-13

Трећа појашњења за ЈН бр 30-13

Конкурсна документација за ЈН бр 02-14

Позив за подношење понуда за ЈН бр 02-14

Обавештење о обустави поступка ЈН бр 08-13

Конкурсна документација за ЈН бр 05-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 05-13

Прво појашњење за ЈН бр. 26-13

Појашњење по службеној дужности за ЈН бр. 26-13

Обавештење о продужењу рока за ЈН бр. 26-13

Измењена конкурсна документација после поднетог захтева за заштиту права за ЈН бр 30-13

Допуна конкурсне документације после поднетог захтева за заштиту права за ЈН бр 30-13

Позив за подношење понуда после поднетог захтева за заштиту права за ЈН бр 30-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 33-13

Шесто појашњење за ЈН бр 27-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 06-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр 15-13 партија 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 17-13(2)

Измене и допуне конкурсне документације за ЈН бр 17-13

Двадесетчетврто појашњење за ЈН бр 17-13

Двадесет треће појашњење за ЈН бр 17-13

Двадесет друго појашњење за ЈН бр 17-13

Двадесет прво појашњење за ЈН бр 17-13

Двадесето појашњење за ЈН бр 17-13

Деветнаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Осамнаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 17-13

Седамнеасто појашњење за ЈН бр 17-13

Шеснаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Петнаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Четрнаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Тринаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Дванаесто појашњење за ЈН бр 17-13

Једанаеста појашњења за ЈН бр 17-13

Десето појашњење за ЈН бр 17-13

Пета појашњења за ЈН бр 27-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 27-13

Девета појашњења за ЈН бр 31-13

Осма појашњења за ЈН бр 31-13

Седма појашњења за ЈН бр 31-13

Шеста појашњења за ЈН бр 31-13

Пета појашњења за ЈН бр 31-13

Четврта појашњења за ЈН бр 31-13

Трећа појашњења за ЈН бр 31-13

Друга појашњења за ЈН бр 31-13

Прва појашњења за ЈН бр 31-13

Четврта појашњења за ЈН бр 27-13

Треће појашњење за ЈН бр 27-13

Друго појашњење за ЈН бр 27-13

Конкурсна документација за ЈН бр 26-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 26-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН бр 30-13

Друга појашњења по питањима понуђача за ЈН бр 30-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 11-13 за ПАРТИЈУ 1

Осма појашњења за ЈН бр 11-13

Седма појашњења за ЈН бр 11-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 11-13

Шеста појашњења по питањима понуђача за ЈН бр 11-13

Пета појашњења за ЈН бр 11-13

Четврта појашњења за ЈН бр 11-13

Прво појашњење за ЈН бр 30-13

Трећа појашњења за ЈН бр 11-13

Конкурсна документација за ЈН бр 31-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 31-13

Прва појашњења за ЈН бр 27-13

Конкурсна документација за ЈН бр 35-13

Позив за подношење понуда ЈН бр 35-13

Допуна конкурсне документације за ЈН бр 30-13

Друга појашњења за ЈН бр 11-13

Прва појашњења за ЈН бр 11-13

Конкурсна документација ЈН бр 27-13

Позив за подношење понуде ЈН бр 27-13

Конкурсна документација за ЈН бр 30-13

Позив за подношење понуда ЈН бр 30-13

Обавештење о Одлуци Републичке комисије у поступку заштите права ЈН бр 10-13

Допуна конкурсне документације ЈН бр 11-13

Конкурсна документација за ЈН бр 11-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр 11-13

Обавештење о обустави поступка ЈН бр 21-13

Обавештење о обустави поступка ЈН бр 18-13

Појашњење за ЈН бр 25-13

Конкурсна документација за гориво-исправка за ЈН бр 25-13

Обавештење о обустави поступка ЈН бр 20-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр 17-13

Обавештење о продужењу рока за ЈН бр 17-13

Треће појашњење за ЈН бр 22-13

Друго појашњење за ЈН бр 22-13

Једанаесто појашњење за ЈН бр. 15-13

Обавештење о обустави поступка ЈН бр. 13-13

Десето појашњење за ЈН бр. 15-13

Девето појашњење за ЈН бр. 15-13

Девето појашњење за ЈН бр. 17-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр 15-13

Осмо појашњење за ЈН бр.17-13

Осмо појашњење за ЈН бр. 15-13

Седмо појашњење за ЈН бр. 15-13

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 12-13

Седмо појашњење за ЈН бр. 17-13

Шесто појашњење за ЈН бр. 17-13

Прво појашњење за ЈН бр.08-13

Пето појашњење за ЈН бр. 17-13

Четврто појашњење за ЈН бр. 17-13

Треће појашњење за ЈН бр. 17-13

Конкурсна документација за ЈН бр. 08-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 08-13

Шесто појашњење за ЈН бр. 15-13

Пето појашњење за ЈН бр. 15-13

Прво појашњење за ЈН бр. 22-13 

Конкурсна документација за ЈН бр. 25-13 гориво

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 25-13 гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр.15-13

Четврта појашњења за ЈН бр. 15-13

Треће појашњење за ЈН бр 15-13

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.23-13

Прво појашњење за ЈН бр. 21-13

Прва појашњења за ЈН бр.06-13

Друго појашњење по питањима понуђача, у поступку ЈН бр. 17-13

Прво појашњење по питањима понуђача, у поступку ЈН бр. 17-13

Друга појашњења у поступку за ЈН бр.15-13

Конкурсна документација за ЈН бр. 22-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр.22-13

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 19-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.14-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.09-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.07-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.04-13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 16-13

Конкурсна документација за ЈН бр. 17-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр.17-13

Појашњење по питањима понуђача за ЈН бр.15-13

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр.23-13

Конкурсна документација за ЈН бр.06-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр.06-13

Конкурсна документација за ЈН бр.21-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр.21-13

Измена конкурсне документацијуе за ЈН бр.15-13

Треће појашњење по питањима понуђача ЈН бр.18-13

Конкурсна документација за ЈН бр.15-13

Позив за подношење понуда за ЈН бр.15-13

Друго појашњење по питањима понуђача за ЈН бр.18-13

Прво појашњење по питањима понуђача за ЈН бр.18-13

Четврта појашњења са прилозима 1 и 2 за ЈН бр.13-13 

Трећа појашњења за ЈН бр.13-13

Друга појашњења за ЈН бр. 13-13 са прилозима

Прва појашњења за ЈН бр. 13-13 са прилозима бр.1, бр.2 и бр.3

Конкурсна документација за ЈН бр. 20/13

Позив за подниошење понуда за ЈН бр. 20/13

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр. 10-13

Шесто појашњење за ЈН бр. 12-13

Пето појашњење за ЈН бр. 12-13

Четврта појашњења за ЈН бр. 12-13

Пета појашњења за ЈН бр.04-13

Појашњење за ЈН 06-13

Конкурсна документација ЈН 06-13

Појашњења за конкурсну документацију ЈН 16-13

Конкурсна документација ЈН 05-13

Образац бр.10 Референтна листа ЈН 05-13

Позив за подношење понуда ЈН 05-13

Образац бр.10-Референтна листа ЈНбр.16-13 

Позив за подношење понуда ЈНбр. 16-13

 Конкурсна документација ЈНбр. 16-13

Позив за подношење понуда ЈНБР. 03-13 

Конкурсна документација ЈНбр. 03-13

Трећа појашњења за ЈН бр. 12-13

Конкурсна документација за ЈН бр. 18/13

Позив за подношење понуда ЈН бр. 18/13

Позив за подношење понуда ЈН бр. 13/13

Конкурсна документација за ЈН бр. 13/13

Четврто појашњење за ЈН 04/13

Трећа појашњења за ЈН бр.04-13

Друга појашњења за ЈН бр. 10-13

Друго појашњење у поступку ЈН бр. 12-13

Друго појашњење у поступку ЈН бр.04-13

Појашњења у поступку ЈН бр. 07-13 

Појашњење у поступку ЈН бр. 10-13

Друго појашњење у поступку ЈН бр.16-13

Појашњење у поступку ЈН бр.16-13

Појашњење у поступку ЈН бр. 04-13

Појашњења у поступку ЈН бр. 12-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.10-13

Конкурсна документација ЈН бр.10-13

Конкурсна документација ЈН бр.12-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.12-13

Конкурсна документације ЈН бр.04-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.04-13

Појашњење по питањима понуђача ЈН бр.07-13

Појашњење по питањима понуђача у поступку ЈН бр.09-13

Измена конкурсне документације по питањима оонуђача за ЈН бр.09-13

Допуна конкурсне документације ЈН бр.07-13

Појашњење по службеној дужности ЈН бр.07-13

Измењена конкурсна документација ЈН бр.14-13

Измењен позив за подношење понуда ЈН бр.14-13

Конкурсна документација за ЈН бр.14-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.14-13

Појашњење по службеној дужности ЈН бр.09-13

Позив за подношење понуда ЈН бр. 09-13

Konkursna dokumentacija 09-13

Конкурсна документација ЈН бр.07-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.07-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.16-13

Конкурсна документација ЈН бр.16-13

Позив за подношење понуда ЈН бр.19-13

Конкурсна документација ЈН бр.19-13

Појашњења за ЈН бр.19-13

 

 

Иди на врх