Invent  Invent

ЕД Ниш


11.10.2016. Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН 25-15

19.07.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ѕа Н-ЈН бр 25-15

 18.07.2016 Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за Н-ЈН 25-15

10.06.2016 Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за Н-ЈН 08-15

10.05.2016 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 25-15

05.05.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 25-15

05.05.2016 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 25-15

09.03.2016 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 25-15

03.03.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 25-15

03.03.2016 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 25-15

12.02.2016 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 11-15

10.02.2016 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 37-15

05.02.2016 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 11-15

02.02.2016 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 37-15

18.01.2016 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 08-15

10.12.2015 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 05-15

18.11.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 25-15

16.11.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 08-15

13.11.2015 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 25-15

13.11.2015 Измена и допуна конкурсне документације за Н-ЈН бр 25-15

04.11.2015 Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за Н-ЈН бр 25-15

02.10.2015 Треће обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 08-15

02.10.2015 Измена и допуна конкурсне документације за Н-ЈН бр 08-15

02.10.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 37-15

01.10.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 43-15

24.09.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 08-15

24.09.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 08-15

21.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 39-15

21.09.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 42-15

18.09.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 08-15

18.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 34-15

11.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 36-15

11.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 28-15

10.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 45-15

01.09.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 27-15

28.08.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 31-15

28.08.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 24-15

26.08.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 29-15

24.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 44-15

24.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 40-15

21.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 35-15

20.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 01-15

20.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 30-15

20.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 41-15

11.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 21-15

11.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 26-15

06.08.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 37-15

06.08.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 38-15

06.08.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 22-15

04.082015 Треће Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 05-15

03.08.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 32-15

31.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 23-15

31.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 19-15 ПАРТИЈА 3

31.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 19-15 ПАРТИЈА 2

31.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 19-15 ПАРТИЈА 1

29.07.2015 Обавештење о продужењу рока за Н-ЈН бр 42-15

29.07.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 42-15

29.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 42-15

28.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 14-15

27.07.2015 Треће појашњење за Н-ЈН бр 34-15

27.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 18-15

27.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 10-15

24.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 12-15

24.07.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 09-15

24.07.2015 Обавештење о продужењу рока за Н-ЈН бр 34-15

24.07.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 34-15

22.07.2015 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања за Н-ЈН бр 38-15

22.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 34-15

21.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 13-15

21.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 07-15

15.07.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 40-15

15.07.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 46-15

15.07.2015 Обавештење о продужењу рока за Н-ЈН бр 37-15

14.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 40-15

13.07.2015 Четврто појашњење за Н-ЈН бр 35-14

13.07.2015 Треће појашњење за Н-ЈН бр 35-15

13.07.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 35-15

10.07.2015 Одлука о начину окончања започетих набавки након статусне промене

10.07.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 11-15

10.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 39-15

10.07.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 28-15

10.07.2015 Обавештење о продужењу рока за Н-ЈН бр 28-15

10.07.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 36-15

08.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 28-15

08.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 24-15 GAT

08.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 24-15 PLAMEN

08.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 31-15

08.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 36-15

08.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 17-15

07.07.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 20-15

07.07.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 35-15

07.07.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 37-15

07.07.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 25-15

03.07.2015 ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НАКОН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

30.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 43-15

30.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 43-15

30.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 42-15

30.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 42-15

30.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 45-15

30.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 45-15

29.06.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 02-15

29.06.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 23-15

29.06.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 23-15

26.06.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 16-15 ПАРТИЈА 1

26.06.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 16-15 ПАРТИЈА 2

26.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 44-15

26.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 44-15

26.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 39-15

26.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 39-15

25.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 41-15

25.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 41-15

25.06.2015 Друго обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 05-15

25.06.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 29-15

24.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 37-15

24.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 37-15

24.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 34-15

24.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 34-15

24.06.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 05-15

23.06.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 15-15

22.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 01-15

22.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 01-15

22.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 46-15

22.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 46-15

18.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 40-15

18.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 40-15

18.06.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 35-15

17.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 36-15

17.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 36-15

17.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 35-15

17.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 35-15

17.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 38-15

17.06.2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за Н-ЈН бр 38-15

12.05.2015 Десето појашњење за Н-ЈН бр 05-15

15.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 31-15

15.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 31-15

12.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 29-15

12.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 29-15

12.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 24-15

12.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 24-15

11.06.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 25-15

11.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 28-15

11.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 28-15

11.06.2015 Прва појашњења за Н-ЈН бр 26-15

11.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 25-15

11.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 25-15

10.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 30-15

10.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 30-15

09.06.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 35-14

09.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 27-15

09.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 27-15

09.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 32-15

09.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 32-15

08.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 26-15

08.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 26-15

03.06.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 23-15

03.06.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 23-15

29.05.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 22-15

28.05.2015 Обавештење о продужењу рока за отварање понуда за Н-ЈН бр 19-15

28.05.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 19-15

28.05.2015 Седамнаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

28.05.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 19-15

28.05.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 10-15

28.05.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 10-15

26.05.2015 Шеснаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

26.05.2015 Петнаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

26.05.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 06-15

21.05.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 18-15

19.05.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 16-15

19.05.2015 Друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 05-15

18.05.2015 Друго обавештење о продужењу рока за отварање понуда за Н-ЈН бр 14-15

18.05.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 07-15

15.05.2015 Четрнаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

15.05.2015 Тринаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

15.05.2015 Дванаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

14.05.2015 Једанаесто појашњење за Н-ЈН бр 05-15

14.05.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 08-15

13.05.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 08-15

11.05.2015 Девето појашњење за Н-ЈН бр 05-15

08.05.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 22-15

08.05.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 22-15

08.05.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 21-15

08.05.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 21-15

08.05.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 02-15

08.05.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 02-15

08.05.2015 Осмо појашњење за Н-ЈН бр 05-15

08.05.2015 Седмо појашњење за Н-ЈН бр 05-15

07.05.2015 Појашњење за Н-ЈН бр 19-15

07.05.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 09-15

07.05.2015 Конкурсна докумнетација за Н-ЈН бр 09-15

06.05.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 12-15

06.05.2015 Шеста појашњења за Н-ЈН бр 05-15

06.05.2015 Пета појашњења за Н-ЈН бр 05-15

06.05.2015 Четврта појашњења за Н-ЈН бр 05-15

06.05.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 05-15

06.05.2015 Прва појашњења за Н-ЈН бр 17-15

05.05.2015 Треће појашњење за Н-ЈН бр 05-15

04.05.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 05-15

04.05.2015 Прва појашњења за Н-ЈН бр 18-15

04.05.2015 Прва појашњења за Н-ЈН бр 14-15 

30.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 12-15

30.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 12-15

30.04.2015 Појашњење за Н-ЈН бр 05-15

30.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 19-15

30.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 19-15

29.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 20-15

29.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 20-15

29.04.2015 Појашњење за Н-ЈН бр 16-15

29.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 18-15

29.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 18-15

28.04.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 07-15

28.04.2015 Појашњења за Н-ЈН бр 07-15

28.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 17-15

28.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 17-15

28.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 11-15

28.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 11-15

28.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 10-15

28.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 10-15

27.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 16-15

27.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 16-15

27.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 14-15

27.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 14-15

27.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 13-15

27.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 13-15

27.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 15-15

27.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 15-15

24.04.2015 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 06-15

21.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 07-15

21.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 07-15

20.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 05-15

20.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 05-15

20.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 06-15

20.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 06-15

20.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 08-15

20.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 08-15

17.04.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 02-15

17.04.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 02-15

24.03.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 33-14

18.03.2015 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 34-14

16.03.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 36-14

19.02.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 29-14 ПАРТИЈА 3

19.02.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 29-14 ПАРТИЈА 1

13.02.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 29-14 ПАРТИЈА 2

13.02.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 13-14

09.02.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 34-14

09.02.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 34-14

02.02.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 35-14

30.01.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 23-14

28.01.2015 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 35-14

28.01.2015 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 35-14

22.01.2015 Друго појашњење за Н-ЈН бр 36-14

19.01.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 31-14

13.01.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 36-14

08.01.2015 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 27-14

05.01.2015 Прво појашњење за Н-ЈН бр 33-14

30.12.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 36-14

30.12.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 36-14

18.12.2014 Друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 29-14

18.12.2014 Измена и допуна конкурсне документације за Н-ЈН бр 29-14

18.12.2014 Осмо појашњење за Н-ЈН бр 29-14

18.12.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 18-14

16.12.2014 Позив за продужење рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 29-14 

16.12.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 33-14

16.12.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 33-14

12.12.2014 Седмо појашњење за Н-ЈН бр 29-14

11.12.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 32-14

11.12.2014 Четврто појашњење за Н-ЈН бр 29-14

11.12.2014 Пето појашњење за Н-ЈН бр 29-14

11.12.2014 Шеста појашњења за Н-ЈН бр 29-14

10.12.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 30-14

05.12.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 20-14

03.12.2014 Треће појашњење за Н-ЈН бр 29-14

02.12.2014 Друго појашњење за Н-ЈН бр 29-14

01.12.2014 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 21-14

27.11.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 29-14

27.11.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 13-14

24.11.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 31-14

19.11.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 29-14

19.11.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 29-14

19.11.2014 Допуна конкурсне документације за Н-ЈН бр 31-14

17.11.2014 Четврто појашњење за Н-ЈН бр 18-14

13.11.2014  Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 13-14

13.11.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 13-14

13.11.2014 Трећа појашњења за Н-ЈН бр 18-14

12.11.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 18-14

10.11.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 18-14

10.11.2014 Друго појашњење за Н-ЈН бр 18-14

31.10.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 31-14

31.10.2014 Друга појашњења за Н-ЈН бр 27-14

30.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 31-14

30.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 31-14

29.10.2014 Друга измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 32-14

29.10.2014 Друга појашњења за Н-ЈН бр 20-14

28.10.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 20-14

24.10.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 30-14

24.10.2014 Обавештење о продужењу рока за отварање понуда за Н-ЈН бр 30-14

24.10.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 30-14

23.10.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 28-14

22.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 18-14

22.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 18-14

21.10.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 32-14

16.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 32-14

16.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 32-14

15.10.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 10-14

15.10.2014 Прва појашњења за Н-ЈН бр 27-14

13.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 23-14

13.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 23-14

13.10.2014 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 14-14

13.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 27-14

13.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 27-14 

08.10.2014 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 24-14

07.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 21-14

07.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 21-14

03.10.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 19-14

02.10.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 20-14

02.10.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 20-14 

29.09.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 30-14

29.09.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 30-14

23.09.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 12-14

22.09.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 07-14

19.09.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 15-14

09.09.2014 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 22-14

05.09.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 17-14

26.08.2014 Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 16-14

25.08.2014 Трећа појашњења за Н-ЈН бр 28-14

22.08.2014 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр 28-14

22.08.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 28-14

22.08.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 14-14

15.08.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 11-14

08.08.2014 Друго појашњење за Н-ЈН бр 28-14

07.08.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 04-14

07.08.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 03-14

06.08.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 28-14 

06.08.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 14-14

06.08.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 14-14

04.08.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 05-14

04.08.2014 Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 06-14

04.08.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 10-14

04.08.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 10-14

31.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 24-14

31.07.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 24-14

30.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 28-14

30.07.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 28-14

24.07.2014 Друго појашњење за Н-ЈН бр 22-14

24.07.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 19-14

21.07.2014 Појашњење за Н-ЈН бр 17-14

21.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 19-14

21.07.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 19-14

18.07.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 12-14

17.07.2014 Појашњење за Н-ЈН бр 07-14

15.07.2014 Прво појашњење за Н-ЈН бр 22-14

15.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 15-14

15.07.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 15-14

14.07.2014 Појашњење за Н-ЈН бр 07-14

14.07.2014 Појашњење за Н-ЈН 12-14

11.07.2014 Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 16-14

11.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 16-14

11.07.2014 Конкурска документација за Н-ЈН бр 16-14

10.07.2014 Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 22-14

10.07.2014 Конкурсна документација за Н-ЈН бр 22-14

09.07.2014 Појашњење за Н-ЈН бр 11-14

Појашњење за Н-ЈН бр 11-14

Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 21-13

Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 01-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 17-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 17-14

Треће појашњење за Н-ЈН бр 04-14

Друго појашњење за Н-ЈН бр 04-14

Четврто појашњење за Н-ЈН бр 06-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 12-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 12-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 07-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 07-14

Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 11-14

Појашњење по питањима понуђача за Н-ЈН бр 04-14

Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 06-14

Прво појашњење за Н-ЈН бр 05-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 11-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 11-14

Прво појашњење за Н-ЈН бр 06-14

Друго појашњење за Н-ЈН бр 06-14

Измена конкурсне документације за Н-ЈН бр 06-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр. 05-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр. 05-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр.05-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр. 06-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН 06-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 04-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 04-14

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 03-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 03-14 Уља,масти,мазива и средства за одмашћивање

Треће појашњење за Н-ЈН бр 21-13

Друго појашњење за Н-ЈН бр 21-13

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 01-14

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 01-14

Прва појашњења за Н-ЈН бр 21-13

Конкурсна документација за Н-ЈН бр 21-13

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр 21-13

Обавештење о обустави поступка за Н-ЈН бр 26-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр 16-13

Одлука о наставку поступка за Н-ЈН бр 16-13

Обавештење о закљученом уговору за Н-ЈН бр 19-13

Пета појашњења за Н-ЈН бр 26-13

Четврта појашњења за Н-ЈН бр 26-13

Трећа појашњења за Н-ЈН бр 26-13

Друго појашњење за Н-ЈН бр 26-13

Измена и допуна конкурсне документације Н-ЈН бр 26-13

Конкурсна документација Н-ЈН бр 22-13

Конкурсна документација Н-ЈН бр 26-13

Позив за подношење понуда Н-ЈН бр 26-13

Појашњења за Н-ЈН бр 20-13

Конкурсна документација Н-ЈН бр 22-13

Позив за подношење понуда Н-ЈН бр 22-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н-ЈН бр 18-13

Исправка конкурсне документације Н-ЈН бр 18-13

Конкурсна документација Н-ЈН бр 23-13

Позив за подношење понуда Н-ЈН бр 23-13

Исправка конкурсне документације за Н-ЈН бр 20-13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Н-ЈН бр. 16-13

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Н-ЈН бр. 16-13

Конкурсна документација за Н-ЈН бр. 20-13

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр. 20-13

Конкурсна документација за Н-ЈН бр. 16-13

Одлука о наставку поступка за Н-ЈН бр. 16-13

Појашњења за Н-ЈН бр. 24-13

Конкурсна документација за Н-ЈН бр.24-13

Позив за подношење понуда Н-ЈН бр.24-13

Конкурсна документација за Н-ЈН бр.19-13

Позив за подношење понуда за Н-ЈН бр.19-13

Одлука о наставку поступка јавне набавке Н-ЈН бр. 16-13

Измена конкурсне документације за НЈН 16-13

Друго појашњење за НЈН 16-13

Иди на врх