Invent  Invent

ЕД Лесковац


Обавештење о закљученом уговору за Л-ЈН 12-15, уг. 4

Обавештење о закљученом уговору за Л-ЈН 30-15

 Обавештење о обустави поступка за ЈН 132-16

Одлука о обустави поступка за ЈН 132-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 116-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 132-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 132-16

Друга група појашњења за ЈН 132-16

Одлука о додели уговора за ЈН 116-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 132-16

Прва група појашњења за ЈН 132-16

Прилог 2 за ЈН 132-16

Прилог 1 за ЈН 132-16

Конкурсна документација за ЈН 132-16

Позив за подношење понуда за ЈН 132-16

Обавештење о закљученом уговору за Л-ЈН 12-15

Обавештење о закљученом уговору за Л-ЈН 30-15

Трећа појашњења за ЈН 116-16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 116-16

Друга измена конкурсне документације за ЈН 116-16

Друга појашњења за ЈН 116-16

Прва измена конкурсне документације за ЈН 116-16

Прва појашњења за ЈН 116-16

Конкурсна документација за ЈН 116-16

Позив за подношење понуде за ЈН 116-16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 47-16

Одлука о додели уговора за ЈН 47-16

Друга појашњења за ЈН 47-16

Прва појашњења за ЈН 47-16

Прва измена конкусне документације за ЈН 47-16

Конкурсна документација за ЈН 47-16

Позив за подношење понуда за ЈН 47-16

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0292-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0161-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0166-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0296-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0252-15

Обавештење о обустави поступка за ОДС-НИ-0268-15

Одлука о обустави поступка за ОДС-НИ-0268-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0296-15

Обавештење о обустави поступка за ОДС-НИ-0193-15

Одлука о обустави поступка за ОДС-НИ-0193-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0292-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0166-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0252-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0161-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0010-15

Обавештење о закљученом уговору за ОДС-НИ-0021-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0296-15

Пета  појашњења за ОДС-НИ-0268-15

Четврта  појашњења за ОДС-НИ-0268-15

Трећа појашњења за ОДС-НИ-0268-15

Друга појашњења за ОДС-НИ-0268-15

Прве додатне информације или појашњења за ЈН бр. ОДС-НИ-0268-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0296-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0296-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0166-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0166-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0193-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0193-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0292-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0292-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0268-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0268-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0252-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0252-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0021-15

Одлука о додели уговора за ОДС-НИ-0010-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0161-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0161-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ ЈН бр 36-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 36-15

Измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 36-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ ЈН бр 33-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 13-15, уговор 5

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-14, уговор 5

Прва појашњења за ОДС-НИ-0010-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 22-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-15, уговор 5

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 12-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 13-15, уговор 4

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 08-15, уговор 5

Прва појашњења за ОДС-НИ-0021-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 08-15, уговор 4

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0021-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0021-15

Конкурсна документација за ОДС-НИ-0010-15

Позив за подношење понуда за ОДС-НИ-0010-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ ЈН бр 37-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 37-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 37-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 09-15, уговор 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 07-15, уговор 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 06-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-15, уговор 4

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 34-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 13-15, уговор 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 10-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-14, уговор 4

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 02-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 08-15, уговор 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 12-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 44-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 41-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 48-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 07-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 09-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-15, уговор 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 46-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ ЈН бр 39-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ ЈН-бр 38-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 39-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 39-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 38-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 49-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 38-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 47-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 08-15, уговор 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 34-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 43-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 45-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 06-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 30-15, уговор 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 22-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 31-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 13-15, уговор 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 16-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 08-15, уговор 1

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 50-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 26-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 19-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Друга измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 30-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 27-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 21-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 09-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 07-15, уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 25-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 05-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-14, уговор 3

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 49-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 41-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 24-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 44-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 44-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 13-15, уговор 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 12-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 10-15, уговор 1

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 41-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 42-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 40-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 46-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 43-15

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 18-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 06-15

Одлука о начину окончања започетих набавки након статусне промене

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 15-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 08-15

Друго Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 27-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 27-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 20-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 17-15

Шеста појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Пета појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Четврта појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НАКОН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 43-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 50-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 50-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 46-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 46-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 41-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 41-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 49-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 49-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 11-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 07-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 09-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 47-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 47-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 13-15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 10-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 48-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 48-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 44-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 44-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 03-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 22-14,уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 24-14,уговор 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 04-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 34-14,уговор 1

Трећа појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 37-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 14-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 01-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 41-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 41-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 45-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 45-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 34-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 34-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-14, уговор бр.2

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 43-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 43-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 42-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 42-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 39-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 38-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 36-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 21-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 21-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 22-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 22-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 20-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Прва измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 14-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 18-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 18-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 28-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 28-15

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 05-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 31-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 31-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 16-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 16-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 06-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 02-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 02-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 05-15

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 29-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 27-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 27-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 24-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 24-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 04-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 08-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 26-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 26-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 19-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 19-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 30-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 30-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 25-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 25-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 39-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 39-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 38-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 38-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 37-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 37-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 36-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 36-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 35-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 05-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 05-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 41-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 41-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 23-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 17-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН  бр 17-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 01-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 01-15

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 03-15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Решење републичке комисије за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 20-15

Конкурсна докумнетација за ЛЕ-ЈН бр 20-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 15-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 15-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 04-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 08-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 08-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 12-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 12-15

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 03-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 13-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 13-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 10-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 10-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 07-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 07-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 11-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 11-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 09-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 09-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 14-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 14-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 04-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 04-15

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 03-15

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 03-15

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 40-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 38-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Обавештење о закљученом уговору број 1 за ЛЕ-ЈН бр 28-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 35-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 37-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 30-14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 34-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Обавештење о обустави поступка ЛЕ-ЈН бр 08-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 36-14

Трећа група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Трећа група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 22-14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 24-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 29-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 38-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Oбавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 25-14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 08-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Шеста појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Пета појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Четврта појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Трећа појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Друга измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 39-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 42-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 10-14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 28-14

Измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 40-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 40-14

Обавештење о оквирном споразуму за ЛЕ-ЈН бр 21-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 13-14

Прва група појашњења  за ЛЕ-ЈН бр 29-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 18-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 38-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 38-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 26-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 31-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 32-14

Обавештење о закљученомуговору за ЛЕ-ЈН бр 19-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 23-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 20-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 16-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 35-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 35-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 30-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 30-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 27-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 34-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 34-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 36-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 36-14

Измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 37-14

Измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 08-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 37-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 37-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 33-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 08-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 08-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 22-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 22-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 24-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 24-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 25-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 25-14

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 29-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 29-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 15-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 06-14,ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 06-14, ПАРТИЈА 2

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 28-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 28-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 09-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 4

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 5

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 23-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 23-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 21-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 21-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 02-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 10-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 10-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 07-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 18-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 20-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Друга измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 27-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 27-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 13-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 13-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 19-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 01-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 26-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 26-14 

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 19-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 19-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 20-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 20-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 17-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 18-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 18-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 15-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 15-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 16-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 16-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 14-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 03-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 04-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 06-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 1

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 3

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 4

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 06-14 ПАРТИЈА 5

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 11-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 12-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 05-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 09-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 09-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 07-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 07-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 27-13

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 01-14

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 02-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 01-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 01-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 02-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 02-14

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 43-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 05-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 05-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 04-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 04-14

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 03-14

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 03-14

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 26-13

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 44-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 41-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 42-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 29-13,ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 29-13,ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 29-13,ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 40-13,ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 40-13,ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 39-13,ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 39-13,ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 39-13,ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 38-13,ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 35-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА1

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 43-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 43-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 28-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 37-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 45-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 36-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 34-13

Обавештење о обустави поступка за ЛЕ-ЈН бр 32-13

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 41-13

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 41-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 41-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 41-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 42-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 42-13

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 35-13

Обавештење о закљученом уговору за ЛЕ-ЈН бр 30-13

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 40-13 ПАРТИЈА 2

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 40-13 ПАРТИЈА 1

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 3

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 2

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 1

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 2

Друга група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 1

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 37-13

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН 40-13 ПАРТИЈА 2

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН 40-13 ПАРТИЈА 1

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН 39-13 ПАРТИЈА 3

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН 39-13 ПАРТИЈА 2

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН 39-13 ПАРТИЈА 1

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 2

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 1

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Друга појашњења за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 40-13 ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 40-13 ПАРТИЈА 1

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 40-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 3

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 39-13 ПАРТИЈА 1

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 39-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 38-13 ПАРТИЈА 1

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 38-13

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 29-13

Прва појашњења за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 32-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 32-13

Прва група појашњења за ЛЕ-ЈН бр 28-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 37-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 37-13

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 45-13

Прво појашњење за ЛЕ-ЈН бр 45-13

Друга измена конкурсне документације за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Прво појашњење за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Измењена конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 35-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 35-13

Конкурсна документација Партија 3 за ЛЕ-ЈН бр 29-13

Конкурсна документација Партија 2 за ЛЕ-ЈН бр 29-13

Конкурсна документација Партија 1 за ЛЕ-ЈН бр 29-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 29-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 34-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 34-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 45-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 45-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 31-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 28-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 28-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 33-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 36-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр 36-13

Позив за подношење понуде за ЛЕ-ЈН бр 30-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр 30-13

Обавештење о закљученом уговору ЛЕ-ЈН бр 24-13

Обавештење о закљученом уговору ЛЕ-ЈН бр 23-13

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 ЛЕ-ЈН бр 22-13

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 ЛЕ-ЈН бр 22-13

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 ЛЕ-ЈН бр 25-13

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ЛЕ-ЈН бр 25-13

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ЛЕ-ЈН бр 22-13

Обавештење о обустави поступка партија 5 ЛЕ-ЈН бр 22-13

Обавештење о обустави поступка партија 4 ЛЕ-ЈН бр 22-13

Обавештење о закљученом уговору ЛЕ-ЈН бр 21-13

Обавештење о закљученом уговору ЛЕ-ЈНМВ бр 2-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.22-13 Партија 5

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.22-13 Партија 4

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.22-13 Партија 3

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.22-13 Партија 2

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.22-13 Партија 1

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр.22-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр.24-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр.24-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр. 23-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр. 23-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈНМВ бр.02-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈНМВ бр.02-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр.25-13

Конкурсна документација партија 1 за ЛЕ-ЈН бр.25-13

Конкурсна документација партија 2 за ЛЕ-ЈН бр.25-13

Конкурсна документација за ЛЕ-ЈН бр. 21-13

Позив за подношење понуда за ЛЕ-ЈН бр. 21-13

Иди на врх