Invent  Invent

Javna rasprava o planu rekonstrukcije TS


Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd,  

OBAVEŠTAVA

javnost i zainteresovane organe i organizacije da će Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd, u svoje ime i u ime i za račun Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu ODS), radi otklanjanja posledica poplava započeti proces pripreme i realizacije rekonstrukcije  transformatorskih stanica.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu „Plana akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji rekonstrukcije transformatorskih stanica 110/X kV/kV“ .

 

Prilog:

Plan rekonstrukcije TS Obaveštenjekon.pdf

EMP-Aleksinac -engf.rar

EMP-Aleksinac-srpk.rar

Idi na vrh