Invent  Invent

Javna rasprava o planu rekonstrukcije TS


Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – Београд,  

ОБАВЕШТАВА

јавност и заинтересованe органe и организације да ће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – Београд, у своје име и у име и за рачун Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (у даљем тексту ОДС), ради отклањања последица поплава започети процес припреме и рeализације реконструкције  трансформaторских станица.

Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину „Плана акција ублажавања утицаја на животну средину при реализацији реконструкције трансформаторских станица 110/X kV/kV“ .

 

Прилог:

Plan rekonstrukcije TS Obaveštenjekon.pdf

EMP-Aleksinac -engf.rar

EMP-Aleksinac-srpk.rar

Иди на врх