Invent  Invent

Зајечар


Prekidi u isporuci el. energije za dan 14.09.2021. ED Zaječar

Knjaževac :

Zbog seče rastinja van napona biće DV10kv Levovik –Božinovac,(Skrobnica,Beli Potok i Božinovac)od 01.09.2021. do 15.09.2021. 09,00-14,00h.

 

Бор:

Обавештавају се потрошачи дела улице 7. Јули : Штампарија Терција , Бетоњерка Металка , Кланица Полет  као и остали потрошачиу том делу града , да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 14:00 до 15:00  због радова у ТС

Обавештавају се потрошачи  насеља Металург , Дом Здравља , Лидл ,  Пекара, Циглана, Малазија , Аеродром, Суваја и  Метовница  да ће у прекидима  остати без напајања електричне енергије у периоду од 06:15 до 06:45 и од  14:00 до 14:30   због радова у ТС

Обавештавају се потрошачи дела села Шарбановац  и то реони :  Суви поток ,  Пунђелов поток , Фаца и Тимок школа  да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:30 до 14:00  због сече вегетације.

Прочитај више...


Prekidi u isporuci el. energije za dan 13.09.2021. ED Zaječar

Knjaževac :

Zbog seče rastinja van napona biće DV10kv Levovik –Božinovac,(Skrobnica,Beli Potok i Božinovac)od 01.09.2021. do 15.09.2021. 09,00-14,00h.

Прочитај више...


Prekidi u isporuci el. energije za dan 10.09.2021. ED Zaječar

Knjaževac :

Zbog seče rastinja van napona biće DV10kv Levovik –Božinovac,(Skrobnica,Beli Potok i Božinovac)od 01.09.2021. do 15.09.2021. 09,00-14,00h.

 

Zaječar:

Dana 10.09.2021.god. zbog radova na mreži bez  napajanja el. energijom  u vremenu : 

Od 08:30h do 09:30h:

-      Grljan ulica Zaječarska i potez ka crkvi.

 

Бор:

Обавештавају се потрошачи дела села Оштрељ   да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 09:00 до 11:00  због сече вегетације

Обавештавају се потрошачи дела села Шарбановац : око цркве и преко реке као и реон Суви поток  да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:00 до 17:00  због радова на ЕЕО

Обавештавају се потрошачи дела Брестовачке Бање – Пиротско насеље да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:00 до 13:00  због сече вегетације

Прочитај више...


Prekidi u isporuci el. energije za dan 09.09.2021. ED Zaječar

Knjaževac :

Zbog seče rastinja van napona biće DV10kv Levovik –Božinovac,(Skrobnica,Beli Potok i Božinovac)od 01.09.2021. do 15.09.2021. 09,00-14,00h.

 

Бор:

Обавештавају се потрошачи дела села Шарбановац : око цркве и преко реке као и реон Суви поток  да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:00 до 17:00  због радова на ЕЕО

 

               Обавештавају се потрошачи дела села Шарбановац  и то реони :    Пунђелов поток , Фаца и Тимок школа  да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:30 до 14:00  због сече вегетације

 

           Обавештавају се потрошачи који се напајају из насеља Кучајна да ће остати без напајања у периоду од 08:00 до 10:00 због радова на НН мрежи.

 

Zaječar:

Dana 09.09.2021.god. zbog radova na mreži bez  napajanja el. energijom  u vremenu : 

Od 09:30h do 10:00h:

-      Grljan potez od centra ka rudarskoj radionici.

 

Прочитај више...


Prekidi u isporuci el. energije za dan 08.09.2021. ED Zaječar

Knjaževac :

Zbog seče rastinja van napona biće DV10kv Levovik –Božinovac,(Skrobnica,Beli Potok i Božinovac)od 01.09.2021. do 15.09.2021. 09,00-14,00h.

 

Бор:

Обавештавају се потрошачи старог дела града који се напајају из ,,ТС 35/10 кв Бор 1.,, ( око другог км , Центар , Север , део Старог Селишта, део Брезоника и  Болничко насеље ) да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 05:00 до 06:00  у краћим прекидима због радова у ТС

Обавештавају се потрошачи дела села Шарбановац  и то реони :  Суви поток ,  Пунђелов поток , Фаца и Тимок школа  да ће остати без напајања електричне енергије у периоду од 08:30 до 14:00  због радова на ДВ.

 

Zaječar:

Dana 08.09.2021.god. zbog radova na mreži bez  napajanja el. energijom  biće potrošači u vremenu : 

Od 07:30h do 08:30h:

-      Narodnog fronta.

Прочитај више...

Иди на врх