Invent  Invent

Прокупље


Плански радови у Куршумлији

Због радова на нисконапонској мрежи без напајања електричном енергијом

биће купци у селима:

 • Барлово  од 10,00 до 12,00 часова дана 12.12.2017, године.
 • Пролом селу од 09,00 до 11,00 часова и Жуте Баре од 12,00 до 14,00

             часова дана 13.12.2017. године.

 • Грабовница засеок ,,Ложњак ,, од 09,00 до 11,00 часова и Грабовница 

             засеок ,,Питоми поток,, од 12,00 до 14,00 часова дана 14.12.2017,године.

 • Игриште од 09,00 до 14,00 часова дана 15.12.2017.године. 

Прочитај више...


Плански радови у Блацу

Због радова на реконструкцији нисконапонске мреже без напајања

електричном енергијом биће купци у селу Каљаја дана 01.12.2017.године

од 08,00 до 14,00 часова.

Прочитај више...


Плански радови у Куршумлији

Због радова на електроенергетским објектима без напајања електричном

енергијом биће купци у:

 • Селу Данковиће засеок ,,Јовићи,, од 09,00 до 12,00 часова 27.11.2017.
 • Пролом бањи од 09,00 до 14,30 часова дана 29.11.2017. године.
 • Селу Доња Мекуљана и Барлово  од 09,00 до 14,00 часова

              30.11.2017,године.

 

Прочитај више...


Плански радови у Куршумлији

Због радова на електродистрибутивној нисконапонској  мрежи  без напајања

електричном енергијом биће купци у:

 • Селу Данковићу засеок ,,Јовићи,, од 09,00 до 12,00 часова 20.11.2017.
 • Селу Церово засеок ,,Крушићи,, од 10,00 до 12,00 часова 22.11.2017.
 • У улицама 4.-ти Јули и Војводе Мишића од 09,000 до 11,00 часова

              дана 23.11.2017. године.

 • Селу Крчмаре од 10,00 до 12,00 часова дана 24.11.2017.године.

Прочитај више...


Плански радови у Куршумлији

ЗБог радова на електроенергетским објектима без напајања електричном

енергијом биће купци у :

 • Селу Вуча од 09,00 до 14,00 часова дана 13.11.2017. године.
 • Селу Барлово од 09,00 до 14,00 часова и селима Прескоча и Коњува

             од 11,00 до 13,00 часова дана 14.11.2017.године.

 • Луковској бањи и селима Мрче ,Штава, Требиње, Парада,Растелица ,

             Шиповац и Љутова од 10,00 до 14,00 часова дана 15.11.2017. године.

 • Селима Дешишка и Равни Шорт од 09,00 до 14,00 часова дана 16.11.2017.
 • Селу Мрче од 09,00 до 14,00 часова дана 17.11.2017. године.

Прочитај више...

Иди на врх